Romeinse nederzetting ontdekt onder kantoren aan Edisonbaan in Nieuwegein

In Nieuwegein zijn onder naoorlogse kantoren in de wijk Rijnhuizen resten ontdekt van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Er zijn onder andere mestkuilen, waterputten en waarschijnlijk sporen van huizen aangetroffen.

Archeoloog Sascha Benerink die het onderzoek leidt aan de Edisonbaan in Nieuwegein, is vooral verrast door de mate waarin de sporen nog intact zijn gebleven. Er zijn wel al vaker vondsten gedaan in Nieuwegein uit de Romeinse tijd, maar door naoorlogse bouwactiviteiten zijn veel sporen beschadigd geraakt en is veel ongezien verdwenen.

De nederzetting die ontdekt is aan de Edisonbaan lag aan een minstens 12 meter brede geul. Onduidelijk is nog of deze in de Romeinse tijd watervoerend was of niet. In de geul zelf blijkt veel afval van de nederzetting te liggen. Archeoloog Benerink vertelt enthousiast over de resultaten: “Er zijn nog opvallend veel sporen bewaard gebleven, en we hebben inmiddels al aardig wat kratten met vondstmateriaal kunnen verzamelen. We hebben zelfs ook enkele oude mantelspelden tussen het nederzettingsafval ontdekt.” Ook de waterputten zijn volgens hem bijzonder. “Wat opvalt aan de waterputten is dat er oud bouwhout is gebruikt, waaronder een mogelijk stuk ankerbalk, waarschijnlijk afkomstig van een gebouw.”

De aanvangsdatum van de nederzetting intrigeert Benerink ook: “De nederzetting start zo rond het midden van de eerste eeuw, en dat is net ook de periode dat de Romeinse rijkgrens tot stand komt. Dat lijkt mij geen toeval.” Die oude grens van het Romeinse rijk ligt hemelsbreed zo’n 5 km noordelijk. Of er een samenhang is met die grens, zal nader onderzoek duidelijk moeten maken.

Het is niet de eerste keer dat er bijzonder Romeinse vondsten worden gedaan in Nieuwegein. Vorig jaar ontdekten archeologen op het bedrijventerrein Het Klooster, dat circa 2 km oostelijk ligt, een Romeinse helm. Nieuwegein lijkt aardig in trek te zijn geweest als woonplaats in de Romeinse tijd. Toch is het geen jaarlijkse kost dat er een nederzetting uit de Romeinse tijd wordt opgegraven. Het merendeel van de vindplaatsen is grotendeels ongezien bij de naoorlogse bouwactiviteiten verloren gegaan. Dat maakt de nederzetting aan de Edisonbaan bijzonder, omdat de vondsten ditmaal goed bestudeerd kunnen worden. De opgravingen zullen nog tot circa eind juni in beslag nemen.

Het archeologisch onderzoek aan de Edisonbaan is uitgevoerd, omdat er nieuwe woningen op de plek van de kantoren komen. De wijk Rijnhuizen verandert van een wijk met voornamelijk kantoren naar een gemengde leefwijk. Een wijk waar nog wel kantoren zijn, maar waar de nadruk ligt op leven, wonen en recreëren. De archeologische vondsten bevestigen het credo van de wijk: ‘vanuit oorsprong in ontwikkeling’.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk