Robijn en concept jaarrekening 2010

Samenvatting: Sinds de oprichting van de Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein en Nieuwegein (Robijn), zijn de gemeenteraden van de gemeente IJsselstein en Nieuwegein voor de uitvoering van hun toezichthoudende rol een gemeenschappelijke regeling aangegaan. Het gemeenschappelijk Orgaan, genaamd Toezichthoudend Orgaan Openbaar Primair Onderwijs Nieuwegein en IJsselstein (TO), voert deze regeling uit. Naast het jaarlijks beoordelen van de begroting en de jaarrekening van de Stichting Robijn, heeft het TO ook de taak jaarlijks een eigen begroting en jaarrekening vast te stellen. De gemeenteraden van beide gemeenten dienen hun zienswijze op deze documenten van het TO kenbaar te maken. Het college van B&W van de gemeente Nieuwegein stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de concept jaarrekening 2010 en concept begroting 2012 van het TO. Daarnaast neemt zij kennis van de door het TO goedgekeurde jaarrekening 2009 en begroting 2011 van Robijn.

Beslispunten:

1. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit voor te stellen:

a. In te stemmen met de concept jaarrekening TO 2010;

b. In te stemmen met de concept begroting TO 2012;

2. Kennis te nemen van de door het Toezichthoudend Orgaan goedgekeurde:

a. Jaarrekening 2009 van Robijn;

b. Begroting 2011 van Robijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk