Riolering Raadstede en Schakelstede wordt vervangen

De riolering in de Raadstede en een deel van de Schakelstede in het centrum wordt vanaf maandag 21 maart vervangen. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente. De werkzaamheden beginnen bij de Schakelstede hoek Zoomstede en worden vervolgens voortgezet naar de Raadstede. Naar verwacht zijn de werkzaamheden begin juli dit jaar gereed.
De riolering aan de Schakelstede vanaf hoek Zoomstede oplopend tot aan de Raadstede wordt vernieuwd. Dit is nodig om het Stadshuis en de toekomstige nieuwbouw aan de Schakelstede op het riool aan te kunnen sluiten. Tegelijk wordt met de aanleg van het Stadsplein een deel van de Schakelstede opgehoogd om te zorgen voor een goede aansluiting. Ter hoogte van het politiebureau en de bestaande bebouwing aan de Raadstede wordt een keerwand aangebracht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk