Rijkswaterstaat start mobiliteitsonderzoek Galecopperbrug

In verband met geplande renovatiewerkzaamheden aan de Galecopperburg (A12 Amsterdam-Rijnkanaal) voert Rijkswaterstaat in de periode van 2 augustus tot eind oktober 2010 verkeersonderzoek uit. Het onderzoek moet eraan bijdragen om tijdens de renovatiewerkzaamheden de hinder voor het verkeer te verminderen. Rijkswaterstaat registreert met de camera’s kentekens van auto’s en vrachtauto’s om voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor het onderzoek. De registratie vindt plaats in twee blokken van twee weken. Op basis hiervan krijgen weggebruikers een brief thuisgestuurd met het verzoek om een online enquête in te vullen.De resultaten uit de enquête worden onder meer gebruikt om het reisgedrag en beweegredenen van weggebruikers in kaart te brengen. Dit is nuttig bij het inzetten van passende maatregelen om files te verminderen tijdens renovatiewerkzaamheden aan de brug. De renovatie staat gepland voor de zomer van 2012 en 2013.Tijdens het onderzoek worden alleen kentekens geregistreerd. Dit is nodig om voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor het onderzoek. Er worden dus geen snelheidsovertredingen gemeten. Ook wordt niet geregistreerd of u alleen of met meerdere personen in de auto zit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk