Rijkswaterstaat en waterschap werken aan gezonde visstand

De komende jaren werken Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden opnieuw samen om sluizen en gemalen passeerbaar te maken voor vissen. Beide partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Om de barrières weg te nemen, leggen ze de komende jaren meer vispassages aan bij stuwen en gemalen. Bijvoorbeeld bij het poldergemaal Galecop aan het Papendorpsepad en de Zuidersluis in Nieuwegein. Ook onderzoeken ze of vissen de grote sluizen kunnen of willen passeren als deze open en dicht gaan voor de scheepvaart.

Het poldergemaal Galecop

Sluizen en gemalen: barrières voor vissen
Vissoorten zoals de aal leven zowel in de zee, in de rivieren als in polderwateren. Voor deze vissen is het belangrijk dat ze zich zonder problemen tussen deze wateren kunnen verplaatsen. Ook andere vissoorten zoals de snoek of baars trekken graag van kleine naar grotere wateren en terug. Onderweg komen ze stuwen, dammen, gemalen en sluizen tegen die ze niet kunnen passeren. Daardoor wordt het leef- en voedselgebied van vissen beperkt.

Vervolg langere samenwerking
Rijkswaterstaat is de beheerder van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beheert de kleinere sloten landinwaarts. De afgelopen jaren zijn er al op diverse plaatsen vispassages aangelegd tussen rijkswater en polderwater. Bijvoorbeeld de vispassages bij gemaal Kerkeland in Houten en Caspargouw bij Cothen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk