Reparatie bestemmingsplan Blokhoeve

Het college heeft kennisgenomen van het plan van aanpak om het bestemmingsplan voor Blokhoeve te repareren. Verder is ze akkoord met de planning en de kosten voor de reparatie.In juni 2003 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Blokhoeve vastgesteld. In januari 2004 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie een goedkeuringsbesluit genomen. Dat is vervolgens door de Raad van State vernietigd. De aanleg van het plan Blokhoeve, de afgifte van de bouwvergunningen en de realisering van de diverse bouwplannen lopen daardoor vertraging op. Met de reparatie wil de gemeente de vertraging zoveel mogelijk beperken. Daarnaast biedt de reparatie de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de problematiek rond de hoogspanningslijnen, de luchtkwaliteit, de gewijzigde wetgeving wegverkeerslawaai, gerezen problematiek rond de realiseerbaarheid van kantoren.Het plan van aanpak geeft aan welke onderzoeken er nog worden gedaan en welke beleidsbeslissingen er moeten worden genomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren