Katern

Rekenkamercommissie zoekt onderwerpen voor onderzoeken 2017 en 2018

De rekenkamercommissie van Nieuwegein zoekt nieuwe onderwerpen voor het onderzoeksprogramma 2017 en 2018. Inwoners van Nieuwegein worden van harte uitgenodigd om hun ideeën en suggesties voor onderzoeksonderwerpen in te dienen. Dit kan tot uiterlijk medio februari 2017 via e-mail: rekenkamercommissie@nieuwegein.nl.

Criteria

De commissie hanteert de volgende criteria voor onderzoeken:

  1. Het moet betrekking hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid;
  2. Er moet sprake zijn van een substantieel belang;
  3. Het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen;
  4. Er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken;
  5. De resultaten moeten communiceerbaar zijn naar de bevolking.

Gestreefd zal worden voor 28 februari 2017 te komen tot een onderzoeksprogramma voor de komende twee jaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk