Rekenkamercommissie moet duidelijkheid geven

Voormalig dagelijksbestuur van De Kom heeft vandaag de Rekenkamercommissie van Nieuwegein om een onderzoek gevraagd. Dit naar de gang van zaken rond de nieuwe De Kom, vanaf het moment dat besloten werd deze te gaan realiseren op het Stadsplein. Eerder stond het nieuwe theater gepland op de huidige locatie nabij het busstation in de binnenstad. Reden voor aanvraag voor het onderzoek is de fikse bezuiniging die het college van B&W De Kom onlangs heeft opgelegd.

Woensdag 2 november j.l. trad het voltallige bestuur van De Kom af omdat de gemeente bijna de helft van de subsidie introk. De krappe exploitaitiebegroting was al erg lastig maar, aldus het bestuur: ‘Door het halveren van de subsidie is de exploitaite onmogelijk geworden en zullen de verliezen snel oplopen.’ Het bestuur geeft aan dat ‘er budgettaire problemen zullen ontstaan met betrekking tot de exploitatie van de nieuwe De Kom. De recente bezuinigingsvoorstellen passen geheel niet in de situatie waarin De Kom zich gaat bevinden.’

Een onderzoek door de Rekenkamercommissie zal een reeel beeld moeten geven in de exploitaite van het theater. Klik hier voor de brief aan het college.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk