Regionale uitgangspunten en schaalniveau transitiearrangementen jeugdzorg

Samenvatting: De jeugdzorg wordt per 2015 een gemeentelijke taak. Vooruitlopend op de inkooponderhandelingen met zorgaanbieders dienen regio’s vóór 1 november regionale transitiearrangementen gereed te hebben. Hierin dienen ze aan te geven hoe ze de continuïteit van zorg voor het bestaande klantenbestand van jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-VB gaan garanderen. Beslispunten:

1. De regionale uitgangspunten (bijlage I) vast te stellen
2. De regionale uitgangspunten en bijgevoegde raadsbrief ter informatie te verspreiden in de Raad
3. In te stemmen met de schaalkeuzes zoals opgenomen in het Advies schaalkeuzes en uitgangspunten samenwerking aanbieders d.d 20 augustus 2013 (bijlage II)
4. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor sturing en contractering zoals opgenomen in het Advies schaalkeuzes en uitgangspunten samenwerking aanbieders d.d 20 augustus 2013 (bijlage II) Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren