Regionale samenwerking op milieugebied

De regio Zuidwest Utrecht (Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik) en de provincie Utrecht hebben op 23 juni hun samenwerking op milieugebied vastgelegd in een overeenkomst. Met deze ondertekening heeft de Regionale Activiteiten Agenda Milieu, kortweg RAAM, officieel gestalte gekregen. In alle regio’s binnen de provincie Utrecht, zes in totaal, zijn inmiddels projecten opgestart. In de regio Zuidwest Utrecht gaan de partners onder andere werken aan het opwekken van energie uit biomassa, de aanpak van luchtverontreiniging en vermindering van geluidsoverlast.De gemeente Nieuwegein stuurt het project Regionale Milieuverkenning aan. In de milieuverkenning wordt de huidige milieukwaliteit voor een aantal thema’s op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Dit inzicht wordt vervolgens gebruikt bij het stellen van prioriteiten in het gemeentelijk milieubeleid én inwoners krijgen hiermee – zo mogelijk via internet – duidelijke informatie over de milieusituatie in hun omgeving. Gedeputeerde J. Binnekamp is blij met de ondertekening: ´De doelstellingen die in het Provinciaal Milieubeleidsplan staan, kan de provincie alleen bereiken als zij intensief samenwerkt met de regio. Gemeenten zitten soms dichter bij de problematiek en hebben hun eigen kanalen om inwoners te bereiken. We staan samen voor de taak om de leefbaarheid en duurzaamheid in onze provincie te vergroten.´In een RAAM staan samenwerkingsprojecten die bijdragen aan het bereiken van milieudoelstellingen in een bepaalde regio. Op die manier is het mogelijk om adequaat en op maat te werken aan milieuproblemen. Bovendien is een RAAM dynamisch: projectresultaten, nieuwe ontwikkelingen en kansen bieden de mogelijkheid om nieuwe ambities en samenwerkingsverbanden op de agenda te zetten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren