Referendum en andere zaken

Het referendum over de parkeerregeling gaat niet door. Dat leverde een zucht van opluchting op bij een groot deel van de politiek en het college want het zou heel veel kosten en de vraag blijft of het iets zou opleveren behalve vertragingen. Het heeft de V.S.P. verbaasd dat de heer Ytsma en de zijnen zich zo in “gratis” parkeren hebben vastgebeten. Enerzijds was het volgens velen zonder meer onmogelijk om dat onderwerp bespreekbaar te maken. Immers het staat al vast. Een zaak waar wij intussen niet zo zeker van zijn. Anderzijds kost gratis parkeren de Nieuwegeiners gewoon veel meer dan betaald parkeren. Graag leg ik het als volgt uit.

Wanneer er, als bijkomend effect van de binnenstadsplannen, veel geld besteed gaat worden aan de noodzakelijke parkeervoorzieningen, dan kunnen wij dat als gemeente financieren. De kosten daarvan, naast een bedrag aan onderhoud en verdere operationele kosten moeten dan door de gemeente betaald worden. Dus door alle Nieuwegeiners samen. De bezoekers van onze stad betalen echter niets. Gaan we echter de kosten dekken door het heffen van parkeergelden, dan betalen alleen de mensen die van de parkeervoorzieningen gebruik maken. Dus ook de bezoekers van buiten de gemeente. Een aantrekkelijke binnenstad betekent veel parkeerders van binnen en buiten onze gemeente. Veel parkeerders betekent een sluitende exploitatie op het parkeren en uiteindelijk kan de prijs daardoor laag blijven, een van de weinige zaken waar Corio en de gemeente het aardig over eens zijn. Want het maakt de binnenstad aantrekkelijker voor de winkelstand én voor de bezoekers. Alle bezoekers van buiten de gemeente betalen dus mee aan onze parkeervoorzieningen. Zoals wij dat ook doen in de steden waar wij op bezoek gaan! Waarom zouden wij dus wel in Utrecht betalen en de Utrechters dat niet in Nieuwegein laten doen? Dus mijnheer Ytsma volgende keer graag het huiswerk wat beter doen! Of wilde u alleen maar ophef en eventueel ongerustheid bij Corio en de winkelstand?

Misschien is het veel interessanter om vooral het college en het ambtelijk apparaat te volgen in hun pogen om die operationele kosten van de exploitatie zo laag mogelijk te houden. Wij denken dat een grens van 10% meer dan genoeg is! Dus laten we die plannen voor parkeer BV’s en hun functioneren in de gaten houden. De structuren die we daarvan op papier al gezien hebben, lijken ons alle aanleiding te geven tot een nauwgezette controle van die plannen. En wanneer de controle van de BV’s en hun eventuele verliezen de gemeente veel geld kunnen gaan kosten, is weldra de vraag gerechtvaardigd of we als stad het niet gewoon zelf moeten doen. Die discussie begint op het moment dat de contracten tussen de gemeente en de commerciële partners boven water komen. Die zien wij als V.S.P. dus graag behandeld in de commissies en niet alleen als leesstuk ter inzage. De onderhandelingen met Corio hebben al aangetoond dat commerciële partners graag zaken met gemeentes doen, wanneer die dan zo veel mogelijk risico overnemen wanneer het niet gaat zoals gedacht. Logisch, waarom zou je een contract aangaan waaraan niets te verdienen valt! Dus laten we oppassen!

Nieuwegein Kiest.

Terecht heeft de PvdA het college gevraagd wat ze nu eigenlijk aan het doen is met die geplande bezuinigingen. Waarom allerlei zaken geregeld en misschien wel dichtgetimmerd schijnen te worden terwijl de politiek op een afstand mag toekijken. Zie ook het V.S.P.-artikel over communicatie van verleden week. De V.S.P. heeft echter ook een vraag gesteld tijdens de bespreking van de voorjaarsnota over de extra uitgaven die al dat bezuinigen noodzakelijk maken! Wat ons betreft is er sinds de “operatie verkeersdrempel” een gezonde argwaan gerezen over de manier waarop de gemeente de middelen besteed. Voor sommigen is dit geen politiek probleem. Dat zal dan wel. Voor ons is het wel het belangrijkste probleem. Benieuwd of er straks een overzicht komt van het hoe en waarom van al die extra uitgaven voor infrastructuur, binnenstad, politie en brandweer, die tezamen het leeuwendeel van de bezuiniging gaan consumeren! Voorlopig zien we wat cijfers en wat aanduidingen over de bestemming. Dat is voor gemiddeld meer dan 6 miljoen € per jaar wel een heel klein beetje informatie en wij denken dat het college daarover duidelijke en gedegen informatie moet geven!

Heeft u commentaar of ideeën naar aanleiding van deze column, dan horen wij dat graag!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren