Realisatie rioolpersleiding in Het Klooster

Het opstarten van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO voor het realiseren van een rioolpersleiding in het bedrijvenpark Het Klooster. Het traject van de persleiding loopt door deelgebieden twee, drie en vier toto aan de rioolwaterzuivering in Houten.De eerste stap in de genoemde procedure is het vrijstellingsverzoek vrij te geen voor de inspraak volgens de procedure van de inspraakverordening. Dit in navolging van het college besluit van 14 februari 2006 voor het verlenen van de vrijstelling voor het bouwrijp maken van deelgebieden twee en drie en vooruitlopend op het van kracht worden van de bestemmingsplan herziening Het Klooster 2004.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren