Katern

Raadsvergadering 22 juni

Op donderdag 22 juni is het alweer tijd voor de Raadsvergadering. Onze nieuwe burgemeester, Marijke van Beukering-Huijbregts, zal deze dag voor het eerst de voorzittershamer hanteren.

• Bestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof
Voor de herinrichting van deze locatie is een bestemmingsplan gemaakt en hierop hebben verschillende betrokkenen een zienswijze kunnen indienen. Op basis hiervan wordt over dit onderwerp gesproken tijdens de Avond voor de Stad van vandaag (15 juni), waarvoor de indieners van een zienswijze zijn uitgenodigd om mee te spreken. Volgende week ligt het voorstel om het bestemmingsplan definitief vast te stellen op tafel.

• Groei van de Stad
Bij de ontwikkeling van de openbare ruimte moeten leefbaarheid en veiligheid altijd voorop staan en moeten voor inwoners van Nieuwegein altijd voldoende voorzieningen in de buurt zijn. Het college stelt voor aan de raad om deze voorwaarden voor groei van de stad over te nemen en officieel vast te leggen in het beleid. Daarnaast ligt het voorstel op tafel om de zogenaamde pas op de plaats, waarmee woningbouw tot nader order feitelijk op pauze staat, op te heffen.

• Vereveningsverordening
De vereveningsverordening is een maatregel waarmee de gemeente wil bereiken dat er altijd voldoende aanbod van sociale huur is. De verordening betekent dat bouwers die niet voldoen aan de minimale eisen voor sociale huur in het aanbod, hiervoor wat geld in een fonds stoppen. Bouwers die juist méér sociale huur in hun project opnemen, krijgen hiervoor een beloning uit dit fonds. Zo wordt het financieel aantrekkelijk om meer woningen voor de sociale huur te bouwen.

Verder worden van een groot aantal gemeenschappelijke regelingen de financiën onder de loep genomen. En zelfs daarmee zijn niet alle onderwerpen genoemd. Ga voor de volledige agenda naar NieuwegeinseRaad. live/Stream1, waar u op de avond zelf ook de livestream kunt volgen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk