Katern

Raadsvergadering 19 mei 2022

Op donderdag 19 mei om 19:30 uur vindt de Raadsvergadering weer plaats. Als de geplande vier uren niet voldoende zijn om de volledige agenda te doorlopen, zal de vergadering op maandag 23 mei afgemaakt worden. Om de vergadering te volgen kunt u inschakelen via NieuwegeinseRaad.live/Stream1, maar u bent ook welkom op de publieke tribune van de Raadzaal. Op 19 mei worden onder andere de volgende besluiten genomen:

• Nieuwbouw politiebureau
Het politiebureau gaat verhuizen. Omdat gebleken is dat het huidige politiebureau niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, is onderzocht welke plek het beste zou zijn voor een nieuw politiebureau. Er is gekozen voor de locatie gelegen aan de A2, in de oksel van de afrit Nieuwegein-Zuid. Hiermee wordt ook een ecologische verbindingszone aangelegd, waarmee het NatuurNetwerk Nieuwegein wordt verbeterd. De grond op deze plek moet gekocht worden van de gemeente. Daarover neemt de gemeenteraad deze avond een besluit.

• Huisvesting kindcentrum Doorslag
In 2017 besloot de Nieuwegeinse raad de twee basisschoollocaties in de wijk Doorslag tot één samen te voegen tot een zogeheten kindcentrum met onderwijs, kinderopvang en sport. Sindsdien is met omwonenden gesproken over de verdere uitwerking van de plannen en het college komt nu, op basis van onderzoek, met het voorstel om het kindcentrum tot stand te brengen door middel van ‘vernieuwbouw’. Dat betekent dat er een bestaand gebouw gerenoveerd wordt, zó dat de kwaliteit ervan niet onderdoet voor nieuwbouw. Dit is goedkoper dan nieuwbouw, en bovendien wordt het stadsgezicht hiermee beter beschermd. Ook omwonenden en de betrokken scholen zijn voorstander van vernieuwbouw. De raad is nu aan zet om over dit voorstel een besluit te nemen.

Tot slot
Als u de behoefte heeft om een onderwerp onder de aandacht van de raad te brengen, kunt u zich bij de griffie aanmelden als inspreker via griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren