Raadslid Ton de Mol (VSP): ‘Aanpassingen Zwanenburgstraat niet conform verkeersbesluit’

Om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Zwanenburgstraat in Jutphaas, heeft de gemeente Nieuwegein enige verbeteringen aangebracht. Zo is er een nieuwe oversteek met zebrapad aangelegd tussen het Drilleveld en de Nedereindseweg en is de Zwanenburgstraat opnieuw geasfalteerd en voorzien van een nieuwe midden geleider. Op de midden geleider kunnen voetgangers een tussenstop maken en de weg dus in twee keer oversteken.

Vooral oudere bewoners hadden moeite met het veilig oversteken op deze lokatie naar o.a. winkelcentrum Nedereind. In 2011 werden al bijna 900 handtekeningen overhandigd aan voormalig wethouder van Verkeer Hans Reusch om de straat veiliger te maken. Er wordt nog steeds met te hoge snelheden gereden en, zoals de bewoners het zeggen: ‘de mobiliteitsdruk heeft een leefbaarheidsprobleem gemaakt op de Zwanenburgstraat.’ Met de nieuwe inrichting hopen de bewoners de leefbaarheid terug te krijgen. Deze week worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Ter hoogte van het winkelcentrum worden momenteel de stoepen vernieuwd. De bedoeling is dat de werkzaamheden eind deze week worden afgerond. De reconstructie is met subsidie van de Provincie Utrecht mede gefinancierd.

Raadslid Ton de Mol van de VSP: ‘Conform het verkeersbesluit van het college zou dit moeten zijn met een snelheidsregime van een Erftoegangsweg (Duurzaam Veilig 30 km/h). Het college negeert moties die in het verleden hierover aangenomen zijn’. Momenteel voldoen de uitgevoerde werkzaamheden niet aan het besluit en is de weg nog steeds als 50km zone ingericht. Door deze handelswijze blijft de Zwanenburgstraat verkeersonveilig en zal de politie weigeren te handhaven.’

Verder vindt De Mol dat de halve verkeersdrempel aan de noordzijde van de kruising met de Nedereindseweg een hele verkeersdrempel moet zijn om de snelheid terug te brengen naar 30km. Jim le Duc, projectleider Openbaar Domein bij de gemeente Nieuwegein is het daar niet mee eens.

Le Duc: ‘De aanwezigheid van verkeersdrempels nabij de Nedereindseweg heeft als doel om het verkeer te remmen voordat ze de kruising betreden. Aan de zuidkant verzorgt het plateau met zeebrapad voor de vertraging. Aan de noordzijde is hier een drempel voor gepositioneerd. Deze situatie was ook al zo voordat de werkzaamheden werden uitgevoerd. Ik wil hier dus spreken over een gewenste situatie. Diverse verkeerskundigen zijn zeer betrokken geweest bij dit project. Ik veronderstel hiermee dat de inrichting gepast is voor de locatie en het geldende verkeersregime.’

Onduidelijk blijft of de Zwanenburgstraat na de aanpassingen voldoet aan de inrichting als 30km weg. De Mol heeft inmiddels de Provincie Utrecht ingelicht en gevraagd als subsidievertrekker actie te ondernemen om de weg te toetsen aan de afspraak zoals in dit besluit is vastgelegd.

One thought on “Raadslid Ton de Mol (VSP): ‘Aanpassingen Zwanenburgstraat niet conform verkeersbesluit’

  1. Corry den Duijn

    Zeker vuilig.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren