Raadscommissievergaderingen interessanter voor burgers

Met ingang van de reeks commissievergaderingen van september 2001 is in deze gemeente een gewoon raadslid voorzitter van de raadscommissie. De wethouder is wel aanwezig in de vergaderingen om de voorstellen zonodig toe te lichten.

Vorig jaar is het rapport gereedgekomen van de staatscommissie Elzinga, waarin een groot aantal aanbevelingen wordt gedaan om het besturen van gemeenten doorzichtiger en interessanter te maken voor burgers. Die doorzichtigheid wordt onder andere bevorderd door de taken van de gemeenteraad en van het college van B & W scherp van elkaar te scheiden. Men noemt dit: méér dualisme in het bestuur.

Een van de belangrijkste aanbevelingen van de staatscommissie is dan ook dat degenen die na de verkiezingen tot wethouder worden gekozen, niet langer lid van de gemeenteraad mogen zijn. In hun plaats worden nieuwe raadsleden aangewezen. Het Parlement heeft praktisch alle aanbevelingen van de staatscommissie overgenomen en naar verwachting zullen veel zaken reeds ingaan direct na de raadsverkiezingen van maart volgend jaar.

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft echter besloten daar niet op te wachten en wil nu reeds, bij wijze van experiment, een belangrijke aanbeveling overnemen. Dat betreft het voorzitterschap van de vaste raadscommissies. Tot nu toe was altijd een wethouder voorzitter van de vaste raadscommissies. Met ingang van de reeks commissievergaderingen van september 2001 is in deze gemeente een gewoon raadslid voorzitter van de raadscommissie. De wethouder is wel aanwezig in de vergaderingen om de voorstellen zonodig toe te lichten.

Gehoopt wordt dat zo de posities van de raad en het dagelijks bestuur in de discussie in de raadscommissies verhelderd worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk