Katern

Raadsbijeenkomsten oktober 2017

5 oktober 2017 – Commissie ABZ
Donderdag 5 oktober komt de commissie ABZ bijeen. Op de voorlopige agenda staan geagendeerd de onderwerpen Rapport Rekenkamercommissie lokale lasten meter, Invulling taakstellingen n.a.v. amendement structurele invulling van de taakstellingen (A73) en Regionale ontwikkelingen. De vergadering wordt afgesloten met een discussiedeel over live streaming van vergaderingen. 20.00 uur is de aanvangstijd.

5 oktober 2017 – Commissie ROM
Ook op donderdag 5 oktober vergadert de commissie ROM. Op de voorlopige agenda staat het onderwerp Voortgangsrapportages grotere projecten. De vergadering begint om 20.00 uur.

12 oktober 2017 – Commissie Begrotingsraad
Ter voorbereiding op de begrotingsraad van donderdag 2 november wordt op donderdag 12 oktober een plenaire commissievergadering gehouden. Op de voorlopige agenda de onderwerpen Programmabegroting 20178 en Najaarsnota 2017.

De commissievergaderingen worden gehouden in het Stadshuis, Stadsplein 1, Nieuwegein.

Algemene informatie
De agenda’s voor de commissievergaderingen van 4, 5 en 12 oktober zijn te raadplegen via www.nieuwegein.nl/gemeenteraad

Uitnodiging voor de commissievergaderingen van de gemeenteraad
Sinds maart 2017 experimenteert de gemeenteraad van Nieuwegein met een vernieuwde vergaderwijze. Dit is voor inwoners van Nieuwegein vooral te merken tijdens de commissievergaderingen. Tijdens de commissievergaderingen houden de commissieleden geen lange betogen meer, maar voeren zij een gesprek en stellen vragen aan het college, elkaar en aan andere belangstellenden bij een (raads)voorstel dat op de agenda staat.

Iedere belangstellende mag aan de vergadertafel plaatsnemen op het moment dat het betreffende agendapunt wordt besproken. U kunt dan eerst uw naam noemen en aangeven waarom u mee wil praten. Daarna kunt u deelnemen aan de vergadering en vragen stellen of opmerkingen maken, zowel richting de commissieleden als de aanwezige wethouder(s). U kunt zich hiervoor aanmelden tot een half uur voor de vergadering in de betreffende vergaderruimte of via griffie@nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren