Raadsbijeenkomsten november/december

30 november 2017 Raadsinformatiebijeenkomst “Doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot zorg op het gebied van jeugd en Wmo is georganiseerd (Geynwijs)”.

Op donderdag 30 november vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats over de doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot zorg op het gebied van jeugd en Wmo is georganiseerd (Geynwijs). Doel van de bijeenkomst is het verstrekken van informatie over het voorstel om de sociale wijkteams in de gemeentelijke organisatie onder te brengen en informatieverstrekking over de voortgang van de inhoudelijke doorontwikkeling. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuis, Stadsplein 1 en begint om 20.00 uur.

6 december 2017 Commissie Samenleving
Woensdag 6 december 2017 vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlopige agenda het raadsvoorstel “Doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot zorg op het gebied van jeugd en Wmo is georganiseerd (Geynwijs)”. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur.

7 december 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Financiële aspecten Atrium Stadshuis
Voorafgaande aan de gecombineerde commissievergadering ABZ/ROM (zie hieronder) wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de financiële aspecten die aan de orde zijn bij het dienstverleningsconcept en voorontwerp Atrium. In de bijeenkomst worden deze aspecten nader toegelicht. Aanvang van deze bijeenkomst is 19.00 uur.

7 december 2017 Gecombineerde commissievergadering ABZ/ROM
Op donderdag 7 december 2017 wordt gestart met een gecombineerde commissievergadering ABZ/ROM. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering het onderwerp Dienstverleningsconcept en voorontwerp Atrium. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur.

7 december 2017 Commissie ABZ
Na de gecombineerde commissievergadering vergadert de commissie ABZ. De voorlopige agenda kent de onderwerpen Belasting- en Legesverordening en Bestuurlijke gedragsaanwijzing bij woonoverlast. De vergadering start om 21.30 uur.

7 december 2017 Commissie ROM
Ook de commissie ROM vergadert na de eerder genoemde gecombineerde commissievergadering. Op de voorlopige agenda voor deze commissievergadering de onderwerpen Parkeerregulering 2018, Begrotingswijziging 2018.1 RMN en de brieven over het huisvuil in Nieuwegein en de verloedering van Doorslag. Dit laatste punt op verzoek van de fractie van Stadspartij Núwegein. Begin van de vergadering is 21.30 uur.

Voor alle commissievergaderingen en de raadsinformatiebijeenkomst van 7 december geldt als vergaderlocatie het Stadshuis aan het Stadsplein 1.

Datum                                   Bijeenkomsten                                              Aanvang

14 december 2017      Raadsinformatiebijeenkomst over klimaatadaptatie in de Lantaern,                                                       Utrechtsestraatweg  4 Nieuwegein                                                                     20.00 uur

18 december 2017      Raadsvergadering                                                            20.00 uur

21 december 2017      Eventuele voortzetting  raadsvergadering van
18 december 2017                                                             20.00 uur

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren