Katern

Raadsbijeenkomsten februari 2018

1 februari 2018 Raadsinformatiebijeenkomst toekomst Erfgoed Nieuwegein
Op donderdag 1 februari wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de toekomst van het erfgoed in Nieuwegein. Op de bijeenkomst worden de aanwezigen meegenomen naar historische gebieden, gebouwen en verhalen die iets vertellen over Nieuwegein. Verder wordt het inwoneronderzoek naar het historisch bewustzijn besproken en komt het erfgoedbeleid dat in voorbereiding is aan bod. De bijeenkomst wordt gehouden in het Theehuys van de Museumwerf aan de Wierselaan 113 en begint om 20.00 uur.

7 februari 2018 Commissie Samenleving
Op woensdag 7 februari vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlopige agenda de onderwerpen Doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot zorg op het gebied van jeugd en Wmo is georganiseerd (Geynwijs), de Kaderbrief 2019 GGD-rU, de toetreding van de GGD-rU tot een coöperatie, Afstemmingsverordening Nieuwegein 2018, de Kaderbrief 2019 van de WIL, de Statutenwijziging van de Stichting Robijn en Regionale ontwikkelingen.

8 februari 2018 Commissie ABZ
Donderdag 8 februari komt de commissie ABZ bijeen. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering de onderwerpen Vaststelling reglement van orde raadsvergaderingen/verordening op de commissievergaderingen/verordening op de werkgeverscommissie en Regionale ontwikkelingen.

8 februari 2018 Commissie ROM
Ook op donderdag 8 februari vergadert de commissie ROM. Op de voorlopige agenda voor deze commissievergadering de onderwerpen Vaststelling bestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot en beheersverordening Heren-straat/Kruijderlaan, Vaststelling bestemmingsplan Ravenswade e.o., RUD kadernota 2019, Selectie Betere Buurten, Voortgangsrapportage grote ruimtelijke Projecten en Regionale Ontwikkelingen.

Genoemde commissievergaderingen worden gehouden in het Stadshuis aan het Stadsplein 1 en beginnen om 20.00 uur.

Datum Bijeenkomsten Aanvang
15 februari 2018 Raadsinformatiebijeenkomst over uitvoering Transformatie WsW 20.00 uur
15 februari 2018 Raadsinformatiebijeenkomst over Grondstoffen inzamelplan 21.15 uur
22 februari 2018 Raadsvergadering 20.00 uur

Algemene informatie
De uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomst van 1 februari 2018 en de agenda’s voor de commissievergaderingen van 7 en 8 februari 2018 zijn te raadplegen via de website ris.nieuwegein.nl.

Uitnodiging voor de commissievergaderingen van de gemeenteraad
Sinds maart 2017 experimenteert de gemeenteraad van Nieuwegein met een vernieuwde vergaderwijze. Dit is voor inwoners van Nieuwegein vooral te merken tijdens de commissievergaderingen.

Tijdens de commissievergaderingen houden de commissieleden geen lange betogen meer, maar voeren zij een gesprek en stellen vragen aan het colle-ge, elkaar en aan andere belangstellenden bij een (raads)voorstel dat op de agenda staat. Iedere belangstellende mag aan de vergadertafel plaatsnemen op het moment dat het betreffende agendapunt wordt besproken. U kunt dan eerst uw naam noemen en aangeven waarom u mee wil praten. Daarna kunt u deelnemen aan de vergadering en vragen stellen of opmerkingen maken, zowel richting de commissieleden als de aanwezige wethouder(s). U kunt zich hiervoor aanmelden tot een half uur voor de vergadering in de betreffende vergaderruimte of via griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren