Katern

PvdA Provincie Utrecht wil snel flexwoningen bouwen in Rijnenburg

In verband met de hoge woningnood wil de PvdA Provincie Utrecht zo snel mogelijk een fors aantal flexwoningen in Rijnenburg plaatsen. Daarvoor wordt in de Statenvergadering van de Provincie Utrecht op 20 maart, ondersteund door andere fracties, een motie ingediend.

Toekomstige woningbouwlocaties die nog langere tijd moeten wachten voordat de bouw kan starten, kunnen gebruikt worden om tijdelijk flexwoningen te realiseren. Flexwoningen zijn woningen die voldoen aan alle bouw- en kwaliteitseisen, maar die na een periode ook gedemonteerd en verplaatst kunnen worden. Landelijk is er een ambitie om 15.000 flexwoningen per jaar te realiseren. Dat aantal wordt nog lang niet gehaald.

Fractievoorzitter Hans Adriani: “De PvdA vraagt nu met andere fracties aan het provinciebestuur om samen met de gemeente Utrecht, maar ook met de omliggende gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Montfoort, goed te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om snel flexwoningen in Rijnenburg te realiseren. We willen weten aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan en hierover voor het einde van het jaar geïnformeerd worden. Want we kunnen geen kans onbenut laten om woningzoekenden sneller aan een goede woning te helpen!”

De woningnood is hoog, terwijl de woningbouw stagneert. Steeds meer mensen, zoals starters, jonge gezinnen en ouderen, wachten al veel te lang op een passende en betaalbare woning. Statushouders kunnen niet uitstromen uit de asielopvang en met hun nieuwe leven beginnen, waardoor ook de asielopvang onder druk staat. Flexwoningen in Rijnenburg kunnen op korte termijn een flink aantal extra woningen opleveren.

Over woningbouw in Rijnenburg wordt al heel lang gepraat. Inmiddels zijn de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht het eens over de toekomstige bouw van 20.000-25.000 nieuwe woningen in Rijnenburg in combinatie met een energielandschap. Om die nieuwe woningen bereikbaar te maken, moet heel veel geld geïnvesteerd worden in nieuwe wegen en rails. Geld dat voor een groot deel van het Rijk moet komen en er voorlopig nog niet is. Daarom is het de verwachting dat het nog zo’n 15 jaar kan duren voordat de bouw van die nieuwe woningen van start kan gaan. “Tot die tijd kunnen flexwoningen uitkomst bieden voor de mensen die al zolang op een eigen woning wachten”, aldus Hans Adriani.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk