PvdA organiseert een ‘meepraatavond’

De PvdA-Nieuwegein organiseert op 27 februari om 20.00 uur in buurtcentrum De Boog (Thorbeckepark 183) een “meepraatavond” over de multiculturele samenleving. Iedere Nieuwegeiner, ook van buitenlandse afkomst, is daarbij van harte welkom. Voor de PvdA-Nieuwegein is de multiculturele geen vraag maar een feit. Met respect voor elkaars cultuur moeten alle Nieuwegeiners daaraan vormgeven en misstanden bestrijden. Daarbij is wat de PvdA betreft ‘datgene wat ons bindt het uitgangspunt, niet wat ons scheidt.’

‘Natuurlijk moeten we niet doen alsof alles probleemloos verloopt. Maar belangrijker dan de schuldvraag is het zoeken naar oplossingen.’ De PvdA vindt dat iedereen optimaal moet kunnen participeren en ontwikkelt daartoe een kansenbeleid voor alle groepen in de Nieuwegeinse samenleving. Daarover gaat de PvdA in gesprek met de Nieuwegeinse kiezer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk