PvdA Nieuwegein voor opvang in De Luifelstede

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om mensen met een verblijfsstatus te huisvesten. Iedere gemeente krijgt een vooraf bepaald aantal statushouders toegewezen. Door de onverwacht grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland vorig jaar, heeft de gemeente Nieuwegein besloten om de AZC’s versneld te ontlasten. De PvdA in Nieuwegein: ‘We hebben in een keer een groep statushouders gehuisvest in voormalig zorgcentrum Zuilenstein. De PvdA is blij met de keuze van destijds.’

Uit de evaluatie blijkt dat huisvesten op een plek in een bebouwde omgeving grote voordelen heeft gehad. Statushouders, die we voorheen meteen verspreid over de stad lieten wonen, blijken beter te integreren in de samenleving als je ze eerst gezamenlijk huisvest. Vluchtelingenwerk en vrijwilligers kunnen deze volwassenen en kinderen dan groepsgewijs helpen en begeleiden met onder andere het leren van de Nederlandse taal, en het wegwijs maken in de Nederlandse normen en waarden en de Nieuwegeinse samenleving. Ze leren sneller van elkaar, ze hebben vaker vrijwilligerswerk. ‘Kortom, ze gaan echt meedoen. En dat is wat de PvdA graag wil!’ aldus de lokale afdeling van de PvdA.

De PvdA laat weten: ‘Door concentratie wordt ook de directe vraag naar sociale huurwoningen in de wijken verminderd. Dit is belangrijk omdat vele Nieuwegeiners vaak jaar-in jaar-uit op de wachtlijst voor een huurwoning staan en we de wachttijd voor deze mensen nu juist willen verkorten. Mooi is dat als het aantal statushouders in de loop der tijd afneemt, de tijdelijke huisvesting aan de Luifelstede beschikbaar kan worden gesteld als huurwoning. Zodat ook andere urgent woningzoekendengebruik kunnen maken van deze woningen. Huisvesting van een groep mensen in een wijk brengt een verandering teweeg die terecht vragen oproept bij omwonenden. Die hebben we op de informatieavond over de huisvesting van statushouders aan de Luifelstede gehoord.’

De PvdA: ‘Wat ons is bijgebleven is de evenwichtige vraag om hoe we er voor zorgen dat degenen die in de Luifelstede gaan wonen daar goed kunnen gaan leven en worden ondersteund en hoe zorgen we er voor dat het voor de omwonenden en de wijk prettig blijft om te leven. Ook wij hebben deze vragen, maar deze zaken kunnen wat de PvdA betreft prima hand in hand gaan. Luisterend naar de inwoners roepen we de wethouder op om te zorgen voor een fijne leefomgeving voor allen door de toevoeging van meer groen, meer speelgelegenheden, extra verkeersveiligheid, en tot direct ingrijpen in geval van overlast. Graag horen wij de toezeggingen van de wethouder hierop.’

Aan vluchtelingenwerk en de vele vrijwilligers vraagt de lokale PvdA om wederom klaar te staan voor de nieuwe statushouders die gaan komen. ‘Wij zijn jullie daar zeer dankbaar voor. Het is aan de gemeente en raadsleden om straks weer de vinger aan de pols te houden om te kijken of alles goed verloopt. Wij, als PvdA, vertrouwen er in ieder geval op dat omwonenden en de toekomstige bewoners van De Luifelstede prettig samen gaan leven.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren