PvdA bespreekt partijkoers in Nieuwegein

PvdA-leden bespreken zaterdag, in het Nieuwegeins Business Center in Nieuwegein op een politieke ledenraad, de recente verkiezingscampagne en de resultaten van de provinciale verkiezingen in maart.

Aan de orde komt onder meer een manifest dat twee kritische leden hebben geschreven. Ze pleiten in het omvangrijke stuk voor een linksere koers van de partij. Het wordt gesteund door verschillende partijprominenten, onder wie Tweede Kamerlid Lutz Jacobi en senator Adri Duijvestein.

Er zal ook worden gesproken over initiatieven om meer samenwerking tussen de linkse partijen te organiseren. PvdA-voorzitter Hans Spekman is daar een voorstander van.

De politieke ledenraad van de PvdA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de fracties in het parlement, het Europees Parlement en aan het partijbestuur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk