Puzzelen aan Jutphaas Wijkersloot gaat door

Wat heeft de wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot ons gebracht? Die vraag stond centraal tijdens de afsluitende bijeenkomst in buurthuis Kerkveld op donderdag 13 februari. Wijkwethouder Hans Reusch: “Ik ben blij om te zien hoe enthousiaste bewoners samen met professionals initiatieven in de wijk aanpakken. Er is een samenwerkingsnetwerk ontstaan dat ook zonder overheidsbemoeienis doorgaat en we hebben veel van elkaar geleerd.”

De wethouder benadrukte het belang om vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan, samen op te lopen en soms ook tot de conclusie komen dat een andere richting wellicht beter is. Reusch: ”De Brede School is zo’n voorbeeld waarbij het uiteindelijk anders is gelopen. Het huidige succes van de excellente school De Schakel geeft aan dat het anders kan!”

Vertegenwoordigers van het wijknetwerk, de woningcorporaties, gemeente, Movactor, gezondheidscentrum en de scholen waren aanwezig om met elkaar terug te kijken op vijf jaar gezamenlijk werken aan de wijk. Ieder legde zijn puzzelstuk van de wijk op tafel met daarop hun tips en tops geschreven. Gezamenlijk werd de grote puzzel van de wijk gemaakt. Alom werd gedeeld dat bewoners en professionals allemaal zeer betrokken zijn en samen optrekken om de wijk beter en leuker te maken. Dat zie je bijvoorbeeld in het Nijpelsplantsoen waar ouders ervoor zorgen dat kinderen plezierig met elkaar kunnen (buiten) spelen. Of bewoners die ervoor zorgen dat de dierenweide iedere woensdagmiddag open is voor een bezoekje. Of het naschools aanbod van de scholen waar veel kinderen uit de wijk gebruik van maken. Ook vinden de aanwezigen dat communicatie van cruciaal belang is. Weet elkaar te vinden en betrek elkaar in een vroeg stadium nog voordat er plannen gemaakt worden. Dan kunnen we echt samen optrekken!

De wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot loopt nu 5 jaar. De gemeente is in 2009 begonnen met het opstellen van een wijkvisie, samen met de woningcorporaties Mitros en Jutphaas Wonen. Daarna is gezamenlijk aan verschillende projecten in de wijk gewerkt. Veel projecten zijn inmiddels gestart of afgerond en de middelen zijn bestemd. Het college en de corporaties hebben daarom besloten het programma na deze collegeperiode af te ronden. In de toekomst blijven we uiteraard samenwerken op projectniveau zodat Jutphaas Wijkersloot ook in de toekomst een prettige wijk is om te verblijven. Want een wijk is nooit af, er zijn altijd zaken die we kunnen en moeten verbeteren!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren