Uitkomsten evaluatie van participatie en communicatie A12 zone

Om voor passende en betaalbare woonruimte in de regio Utrecht te zorgen, is de bouw van nieuwe woningen erg belangrijk. De A12-zone is het gebied aan beide kanten van de snelweg A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten. Dit gebied is aangewezen als een plek met veel kansen voor nieuwe woningen, bedrijven en natuur- en recreatiegebied na 2030. Dit gebied ligt in de gemeenten Nieuwegein, Houten en Utrecht. Zij overleggen met elkaar en met de provincie en het Rijk over de ontwikkelingen in de toekomst. Begin 2022 is de gemeente Nieuwegein samen met het Rijk, de provincie Utrecht en de regio Utrecht een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de A12-zone na 2030 verder te ontwikkelen.

Uitkomsten evaluatie van participatie en communicatie A12 zone
De A12-zone is een project dat meerdere jaren duurt. Het participatietraject waarin bewoners konden kunnen meepraten over de positiebepaling is inmiddels klaar. In de positiebepaling staan de punten die belangrijk zijn voor Nieuwegein bij de ontwikkeling van de A12-zone. Die punten gebruikt de gemeente de komende jaren bij de onderhandelingen met het Rijk en de regio en de onderzoeken die de komende jaren worden uitgevoerd.

Evaluatie
De meeste ondervraagden geven het participatietraject en de communicatie om te komen tot de Ruimtelijke positiebepaling A12 zone een 6, 7 of een 8. Dat is één van de conclusies van de evaluatie die begin februari 2023 werd uitgevoerd.

De vraag die daarbij centraal stond was hoe inwoners de gesprekken, de enquête, en de communicatie in 2022 hebben ervaren. Ook is gevraagd hoe men in de toekomst betrokken wil zijn. Deze evaluatie is nu afgerond. Meer dan 700 respondenten hebben de enquête ingevuld en hun mening gegeven.

Vooraf was voor de meeste mensen duidelijk hoe het proces zou verlopen en waar ze over mee konden denken. Het voldeed aan de verwachtingen. Ook waren de mogelijkheden om mee te denken toegankelijk en goed georganiseerd. De meeste mensen konden daardoor goed hun bijdrage leveren. Verder was de informatie om mee te denken voldoende en werd deze aangeboden in begrijpelijke taal. Kortom: veel ging goed. Tegelijk hebben we ook een aantal aandachtspunten meegekregen.

Aandachtspunten
We hebben een zestal aandachtspunten opgeschreven voor de communicatie en participatie in het vervolg van de ontwikkeling van de A12 zone. Dat betekent onder meer dat we in het vervolg van het project blijven inzetten op de communicatiemiddelen die goed gewaardeerd worden, en blijven inzetten op fysieke bijeenkomsten en vragenlijsten om input van grote groepen inwoners op te halen. Tegelijkertijd willen we inwoners ook mee laten denken over de wijze waaróp de gemeente hen betrekt, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij hun wensen. Ook geven we extra aandacht aan duidelijke communicatie over het proces, en zorgen we voor een goede terugkoppeling naar alle deelnemers van het participatietraject.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk