Provincie Utrecht wil meer zonnepanelen op schooldaken

De provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen en helpt scholen met een energiecoach en subsidies. De coach ondersteunt scholen bij het verduurzamen van de panden. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen om de energielasten omlaag te brengen.

Versnellen energietransitie
In de provincie zijn nog niet alle schooldaken benut voor zon. Daarom heeft Stichting Schooldakrevolutie, in opdracht van de provincie Utrecht, onderzocht wat hiervoor de redenen zijn. Organisatorische belemmeringen zijn de belangrijkste oorzaak om niet door te pakken. Provincie Utrecht gaat scholen hiermee helpen. Schoolbesturen van meerdere scholen kunnen organisatorische ondersteuning aanvragen via de provinciale subsidieregeling. Als kleine schoolbesturen hun panden helemaal willen verduurzamen, is er een energiecoach die hierin kan begeleiden.

Knelpunten
Voor veel scholen kan investeren in zonnepanelen financieel erg interessant zijn. In 2021 lagen nog niet alle schooldaken vol. Er is onderzocht waarom projecten voor zon-op-schooldaken stagneerden. Opvallend was dat organisatorische knelpunten genoemd werden en niet de financierbaarheid van het project.

De organisatorische knelpunten zijn gebrek aan tijd en expertise en onduidelijkheid over wie beslissingsbevoegd is. Daarnaast gaven scholen aan dat onduidelijkheid over de (toekomstige) huisvesting en het Integraal Huisvestingsplan een belangrijke reden zijn om (nog) geen zonnepanelen te leggen. Door de afgekondigde netcongestie bleken scholen met grote daken terughoudend te zijn met het realiseren van zon-op-dak. Het is namelijk lastiger geworden om meer dan 200 panelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Oplossingen
Als provincie willen we maatschappelijke organisaties helpen om hun panden verder te verduurzamen. Schoolbesturen met maximaal 10 schoolgebouwen komen hiervoor in aanmerking. Er is een energiecoach aangesteld die kleine schoolbesturen gaat helpen bij de verduurzaming van hun vastgoed. Ook is het mogelijk om via de provinciale subsidieregeling organisatorische ondersteuning te krijgen. Zo kunnen ze door het plaatsen van zonnepanelen op de schooldaken hun energielasten omlaag brengen.

Ook zijn er technische opties die het toch mogelijk maken om zon op dak van meer dan 200 panelen te realiseren. Denk aan opslag in een batterij, of het zelf benutten van de energie of het gebruik van een begrenzer.

Scholen die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met: robin.koppers@provincie-utrecht.nl. De duurzaamheidscoach voor kleine schoolbesturen (tot 10 gebouwen) is Eric Nohlmans: eric.nohlmans@provincie-utrecht.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk