Provincie Utrecht: ‘Waar staan we met de vernieuwing regionale tramlijn?’

Elk kwartaal rapporteert het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht aan Provinciale Staten over de diverse projecten aan de vernieuwing van de regionale tramlijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. De belangrijkste wetenswaardigheden in deze vierde kwartaalrapportage 2021 voor reizigers en bewoners hebben wij op een rij gezet.

Geluidsoverlast nieuwe trams
In IJsselstein worden sinds oktober 2021 op acht locaties smeerinstallaties geplaatst om het piepend geluid van passerende trams te verminderen. Voordat op 26 februari de tramlijn hier buitendienst gaat vanwege werkzaamheden in Nieuwegein wil de provincie alle smeerinstallaties in bedrijf gesteld hebben. Levering van onderdelen blijft overigens een aandachtspunt en kan van invloed zijn op de actuele planning. Intussen vindt nog een test plaats met twee trams die worden voorzien van wieldempers. Het effect van deze geluidsmaatregel en van de smeerinstallaties wordt in februari onderzocht nadat alle smeerinstallaties in IJsselstein in bedrijf zijn gesteld.

Inmiddels zijn er op twee locaties in IJsselstein smeerinstallaties in bedrijf gesteld. De eerste indruk is redelijk positief maar duidelijk is ook dat de resultaten sterk afhankelijk zijn van weersomstandigheden. De trams rijden steeds vaker gekoppeld, wat ook van invloed is op het geluid. Het blijft zaak de werking van de smeerinstallaties goed in de gaten te houden. De installaties draaien op zonne-energie. Om deze te gebruiken, heeft het trambedrijf van de provincie bij gemeente IJsselstein een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Reizen met de tram over de gehele lijn
Met ingang van medio juli 2022 kunnen reizigers volgens planning zonder overstap met de tram reizen over de gehele lijn tussen Utrecht Science Park, Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid. Vervoerder U-OV introduceert daarvoor in de zomer van dit jaar een nieuwe dienstregeling. Om dit mogelijk te maken voert de provincie twee afzonderlijke OV-projecten uit in het Stationsgebied Utrecht en het centrum van Nieuwegein.

Werkzaamheden Stationsgebied Utrecht
Najaar 2021 is in Utrecht de halte Jaarbeursplein verlengd tot 75 meter om aan te sluiten op het formaat van de nieuwe, gekoppelde trams. Daarvoor heeft de gemeente Utrecht de kruisingen aangepast bij de Croeselaan en Mineurslaan. De trams zullen met reizigers via een fly-over en de Leidscheveertunnel van en naar het centrum van Utrecht rijden. Over deze route rijden ook bussen. In overleg met de gemeente Utrecht is besloten om uit oogpunt van veiligheid taxi’s alleen nog maar toe te laten op deze route vanuit het centrum naar de Jaarbeurs. Er komt in deze rijrichting een inhaalverbod voor taxi’s en de maximale snelheid wordt hier 30 km p/u. Richting binnenstad zullen taxi’s gebruik maken van de Daalsetunnel.

De werkzaamheden aan de trambaan in het Stationsgebied Utrecht lopen door de komende maanden. Zo worden er nog extra veiligheidscamera’s geplaatst en zal het wisselsysteem bij de halte Jaarbeursplein moeten worden aangepast aan de nieuwe eindsituatie. Daarvoor is inmiddels een aanbesteding gestart. Vanaf maart worden testritten gereden met trams om voor te bereiden op de situatie na de koppeling van de tramlijnen in de nieuwe dienstregeling.

Nieuwe halte en spoor voor City Nieuwegein
Terwijl in Utrecht wordt gewerkt aan de koppeling van de tramlijnen vinden er ook in Nieuwegein werkzaamheden plaats. De provincie vernieuwt daar tramhalte Nieuwegein Centrum. Bovendien wordt hier over een lengte van 400 meter het spoor omgelegd. De toekomstige halte wordt volledig geschikt gemaakt voor de nieuwe trams en ingepast in het nieuwe stadscentrum van Nieuwegein.

Om deze werkzaamheden uit te voeren, rijden er geen trams maar vervangende bussen in Nieuwegein en IJsselstein tussen 26 februari en medio juli. Aannemer Dura Vermeer is in januari van dit jaar begonnen met grondwerkzaamheden voor de onderbouw van de nieuwe halte.

Omdat onder meer de werkvergunning aan de aannemer later is afgegeven dan gepland, is het risico op uitloop van de werkzaamheden groter geworden. De actuele risico’s in dit project worden daarom nauwkeurig in de gaten gehouden. Het projectteam van de provincie werkt daarbij ook aan beheersmaatregelen om risico’s op uitloop in de planning zoveel mogelijk tegen te gaan. Bovendien vinden er mede op verzoek van Provinciale Staten audits plaats. De Statenbrief vermeldt over de actuele projectplanning: “Dit kan ertoe leiden dat de hervatting van de exploitatie later in juli plaats zal vinden, en dat de vervangende bussen langer doorrijden.”

Puntjes op de I
De meeste werkzaamheden die in 2020 zijn uitgevoerd om de regionale tramlijn te vernieuwen, zijn inmiddels afgerond. De belangrijkste restpunten zijn werkzaamheden aan het datanetwerk van de tramlijn en het plaatsen van stootblokken op de eindpunten van de trambaan in Nieuwegein en IJsselstein. Dit werk wordt uitgevoerd wanneer de trams niet rijden op dit deel van de lijn. Dan zal overigens ook in Nieuwegein bij de kruising van de Symfonielaan met de trambaan een installatie met slagbomen worden geplaatst.

Actie gratis reizen met de tram
Vanwege de beperkingen rondom Corona is het helaas nog niet mogelijk om de beloofde actie aan te bieden aan reizigers met twee weken gratis gebruik van de tram. Provincie en vervoerder zullen deze publieksactie bekendmaken zodra er zicht is op versoepelingen rondom de Corona beperkingen in het openbaar vervoer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk