Provincie Utrecht start campagne ‘Veiligheid bij tramkruisingen’

De provincie Utrecht start vandaag met een campagne om de veiligheid rondom tramkruisingen te vergroten. Met de campagne hoopt de provincie verkeersdeelnemers te stimuleren om extra op te letten bij tramkruisingen. De bedoeling van de campagne is dat mensen bewust worden van de ruimte die trams nodig hebben voordat ze kunnen remmen: 40 meter. De campagne heet dan ook ’40 meter remweg’.

Lange remweg
Wat veel mensen niet weten, is dat de remweg van de tram lang is. Namelijk 40 meter. Dat is net zo lang als 12 kano’s, 110 pizzadozen en 22 bakfietsen! De tram kan dus niet zomaar stoppen als iemand op het laatste moment de trambaan oversteekt. Daarom heeft de tram altijd voorrang. Let dus goed op bij een kruising.

De komende weken worden er abri’s geplaatst langs de tramweg in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Daarnaast komen er digitale advertenties in de stad Utrecht die zichtbaar zullen zijn in de ochtend- en avondspits.

Volgens de provincie gebeuren er af en toe ongelukken tussen trams en verkeersdeelnemers bij kruispunten, ook als er verkeerslichten op kruisingen staan. In sommige gevallen wordt de tram slecht door hen gezien of ziet de trambestuurder op de kruisingen de weggebruikers onvoldoende.

De trams hebben altijd voorrang bij kruispunten, tenzij voetgangers oversteken op het zebrapad. Automobilisten, fietsers, scooterrijders en auto’s worden er daarom op gewezen om goed op te letten bij het oversteken van de rijbaan. “Het is belangrijk dat we weggebruikers meer wijzen op de tram”, zegt gedeputeerde Arne Schaddelee. “De provincie is verantwoordelijk voor de trambaan, de gemeenten voor de weginfrastructuur. We moeten dus samen optrekken om de veiligheid te verbeteren en om dit met elkaar op te lossen.”

Mogelijkheden vergroten veiligheid
Recent heeft de provincie onderzoek gedaan naar de tramkruisingen en de mogelijkheden om deze veiliger te maken. Een aantal voorbeelden om de veiligheid te vergroten is door bomen en struiken te snoeien zodat de tram beter zichtbaar is, voorlichting te geven aan scholieren over de remweg of door een slagboom te plaatsen. “Per kruising bekijken we hoe we dat aanpakken”, laat een woordvoerder van de provincie weten. “Dat is echt maatwerk.”

Verbetering ingezet
Provincie Utrecht is samen met gemeenten bezig om de veiligheid verder te verbeteren. Denk daarbij aan maatregelen om de tram beter zichtbaar te maken (bijvoorbeeld door het snoeien van bomen en struiken, het verplaatsen van obstakels), het geven van voorlichting over de remweg van de tram, en in een enkel geval het plaatsen van slagbomen zoals bij de kruising op de Symfonielaan in Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk