Provincie Utrecht helpt scholen verduurzamen

Utrecht wil in 2040 een energieneutrale provincie zijn. Basis- en middelbare scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van die energietransitie. De provincie moedigt scholen aan om (verder) te verduurzamen en biedt de helpende hand. Ze doet dat vanuit het programma ‘Duurzame Scholen Utrecht’. Namens de provincie benaderen energie-experts schoolbesturen om hen te adviseren over het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast bekijken ze welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van zonne-energie. Ook zullen de experts desgewenst de vervolgstappen begeleiden.

In december 2016 vond reeds de officiële ingebruikname plaats van de in totaal 703 zonnepanelen die op het dak liggen van beide locaties van het Oosterlicht College.

Als onderdeel van de programmapijlers ‘Zon op dak’ en ‘Besparen bij maatschappelijke organisaties’ wil de provincie zowel duurzame energieopwekking als het nemen van energiebesparende maatregelen stimuleren. Zo kan al met eenvoudige energiebesparende maatregelen op een basisschool gemiddeld 3.500 euro en een middelbare school 15.000 euro bespaard worden per jaar.

Kansen op 550 schooldaken
Nu liggen zo’n 16.000 zonnepanelen op de daken van in totaal 60 Utrechtse scholen. Zo’n 550 lege of bijna lege schooldaken kunnen nog benut worden voor het opwekken van zonne-energie. Om een beeld te geven: de hoeveelheid duurzame energie die op die daken opgewekt kan worden, staat gelijk aan de hoeveelheid energie die 15.000 huishoudens gemiddeld verbruiken.

Gedeputeerde Huib van Essen van Energietransitie en Klimaat: “Hoe meer scholen meedoen, hoe groter de bijdrage die ze gezamenlijk leveren aan de energietransitie. Scholen kunnen dit bovendien gebruiken in hun onderwijs. Door zonnepanelen te plaatsen en besparingsmaatregelen te treffen, laten ze hun leerlingen heel concreet zien hoe je CO2-uitstoot vermindert en hoe je klimaatverandering kunt tegengaan.”

Energie-experts nemen persoonlijk contact op
De provincie Utrecht heeft voor de uitvoering van het programma ‘Duurzame Scholen Utrecht’ twee landelijk opererende onafhankelijke organisaties gevraagd: Stichting Schooldakrevolutie en Kenniscentrum Ruimte-OK. Deze organisaties gaan het komend jaar alle Utrechtse schoolbesturen en gemeenten adviseren en ondersteunen. Ze nemen persoonlijk contact op, brengen de mogelijkheden van duurzame energie opwek en energiebesparing van schoolgebouwen in kaart en begeleiden de vervolgstappen.

Jeffrey van Poppel, directeur Schooldakrevolutie: “Geweldig dat we voor het eerst op deze schaal onze handen ineenslaan met Kenniscentrum Ruimte-OK. We hebben gemerkt dat schoolbesturen de integrale aanpak van energieopwek én energiebesparing prettig vinden. Mooi dat de provincie dit mogelijk maakt.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren