Provincie investeert € 625.000 in The Edge

De provincie Utrecht draagt € 625.000 bij aan de appartementencomplex The Edge in Blokhoeve. Er komen 125 appartementen, waaronder 73 voor starters. De lokatie was aanvankelijk bedoeld voor kantoren.Door het omzetten van kantoorlokatie in woonlokatie heeft het project te maken met vertraging en hogere kosten. De provinciale bijdrage is bedoeld om deze extra uitgaven te dekken en de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. In totaal krijgen zes projecten in de gemeente Nieuwegein een bijdrage van de provincie. Bij elkaar investeert de provincie € 2.012.000 in binnenstedelijke woningbouw in Nieuwegein.De bijdragen van de provincie zijn afkomstig uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. Dit fonds is bedoeld om knelpunten op te lossen en binnenstedelijke woningbouwprojecten daardoor versneld te realiseren. Binnenstedelijke woningbouwprojecten zijn complexer dan bouwen in het buitengebied. Door de huidige financiële crisis staan dergelijke projecten nog meer onder druk. De provincie wil met haar financiële steun voorkomen dat projecten uitvallen of vertragen, zodat zij zoveel mogelijk woningen binnen de bebouwde kom kunnen realiseren om zo het groen te sparen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren