Provinciale Staten van Utrecht in debat over vertraging tramlijn Nieuwegein/IJsselstein

Provinciale Staten van Utrecht (PS) hebben vandaag gedebatteerd over de vertraging bij de tramlijn Nieuwegein/IJsselstein. Oorzaak zijn fouten bij de vergunningsaanvraag en het ontbreken van de benodigde veiligheidspapieren. Hierdoor kan de vernieuwde tramlijn voorlopig niet in gebruik worden genomen. Tot grote ongenoegen van PS die hierover een spoeddebat hadden aangevraagd.

Spoeddebat tramlijn
Onlangs heeft gedeputeerde Schaddelee PS geïnformeerd dat er een aantal fouten zijn gemaakt bij de vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden aan de tramlijn die tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein loopt (Vernieuwde Regionale Tramlijn). Er was een renovatievergunning aangevraagd, terwijl de omvang van de werkzaamheden zo groot was dat dit een nieuwbouwvergunning had moeten zijn. Ook ontbraken de benodigde veiligheidspapieren voor de betreffende vergunningaanvraag. Doordat het informatiedossier nog niet op orde is, kan er geen indienststellingsvergunning worden afgegeven. Die is nodig om reizigers te mogen vervoeren en daardoor kan de vernieuwde tramlijn voorlopig nog niet in gebruik worden genomen.

In het door een aantal fracties aangevraagde spoeddebat wordt de gedeputeerde gevraagd meer uitleg te geven over hoe dit alles heeft kunnen plaatsvinden en hoe er voor gezorgd kan worden dat deze problemen zo spoedig mogelijk worden opgelost, zodat de tram weer kan gaan rijden.

Gedeputeerde Schaddelee heeft vanavond aangegeven dat hij pas erg laat is geïnformeerd door de ambtelijke organisatie over de gang van zaken die hebben geleid tot de vertraging. Dit tot grote ongenoegen van de gedeputeerde. De gedeputeerde gaat kijken hoe hij reizigers kan compenseren en welk gebaar hij kan maken richting winkeliers die in winkelcentra in de buurt van de tramlijn zitten.

PS willen dat bij voorkeur de Randstedelijke Rekenkamer namens hen onderzoek gaat doen naar de slagvaardigheid en kwaliteit van de provinciale OV-organisatie. Daarnaast start de gedeputeerde een onderzoek ter verbetering van de projectorganisatie Vernieuwde Regionale Tramlijn. Verder wordt alles op alles gezet om het informatiedossier op orde te krijgen. Wanneer de tramlijn precies kan gaan rijden en welke meerkosten hierbij gemoeid zijn, is nog niet duidelijk.

Naast het spoeddebat is er ook over andere onderwerpen gesproken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk