Protest van bewoners leidt tot maatregelen tegen botulisme

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat het water in de singel bij de Rendierweide in Batau-Noord baggeren. Ook worden verstopte duikers in het water schoongemaakt zodat het water beter kan doorstromen. Dit is één van de beloftes die de gemeente en HDSR hebben gegeven aan de bewoners vanavond tijdens een bijeenkomst in Buurtplein Batau.

Buurtbewoners hadden om maatregelen gevraagd omdat er de afgelopen tijd tientallen watervogels zijn gestorven bij de Rendierweide in hun wijk door botulisme. Ze vonden lange tijd dat het waterschap hun meldingen niet serieus nam, maar ze zijn blij met de maatregelen die nu genomen worden, zegt buurtbewoner Peter Goulooze.

Ook komt het waterschap volgend jaar voor de zomer nog eens langs om te kijken hoe het dan gaat met de watergang bij de Rendierweide.

De buurtbewoners waren boos over de dood van tientallen watervogels in de singel eerder deze zomer. De dieren bij de Rendierweide in Batau-Noord zijn gestorven aan botulisme. De gemeente en het waterschap zouden er niets aan doen. Vanavond kregen omwonenden uiteindelijk de gelegenheid om vragen te stellen en dat valt bij voorbaat al niet in goede aarde. Zij hadden dat eerder gewild.

Botulisme in het water kan voor mensen en huisdieren gevaarlijk zijn en vooral voor vissen en watervogels is de bacterie vaak fataal. Buurtbewoner Peter Goulooze ondervond dat op een trieste zondag langs de waterkant. “Wat ons opviel was dat er weer eenden doodgingen. Vorig jaar en het jaar ervoor was dat ook al zo. Maar nu hadden we twee volwassen zwanen met een boel jongen. Het absolute dieptepunt was dat we met veel mensen bij het water stonden en onder onze ogen de laatste drie jonge zwanen zagen sterven.”

De aangeslagen bewoners dachten direct aan botulisme en sloegen alarm. Dat hielp niet, zegt Goulooze. “Ik ken wel vijftien mensen die een melding hebben gedaan. Maar er kwam geen actie van het waterschap of de gemeente.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk