Katern

Productenraming 2010

Het college heeft de productenraming 2010 vastgesteld. In de productenraming worden de middelen, die door de raad in de programmabegroting beschikbaar zijn gesteld, verdeeld over de verschillend producten. Daarnaast stelt het college aan de raad voor bij een aantal subsidieregelingen het maximum aan te geven van de bedragen die in 2010 kunnen worden toegekend.Tot dat maximumbedrag kan in 2010 subsidie worden verleend aan instellingen, die aan de voorwaarden voor de betreffende subsidieregeling voldoen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren