Privacy beleid

De gemeente heeft nu al de verantwoordelijkheid voor het goed en zorgvuldig omgaan met persoons-gegevens van inwoners. De grote veranderingen in het sociale domein betekenen dat de gemeente voor meer inwoners zorggerelateerde gegevens moet verwerken en hiervoor ook meer zal samenwerken met andere partners. Als dienstbare gemeente zijn we niet gericht op het automatisch koppelen en ontsluiten van zoveel mogelijk (zorg)gegevens over onze inwoners. Volgens welke uitgangspunten die verwerking van gegevens wordt ingericht, staat beschreven in het Privacy beleid en is vastgelegd in het privacy reglement en de privacy protocollen en -convenanten met maatschappelijke partners. De gemeente spant zich tot het uiterste in om door trainingen op dit aspect, in de werkwijze van betrokken professionals de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Beslispunten:
1. Vaststellen bijgevoegde notitie Privacy Beleid en protocol Nieuwegein.
2. In te stemmen met bijgevoegd Convenant verwerking persoonsgegevens sociale domein.
3. De raad via de gebruikelijke HSD rapportages omtrent de voortgang binnen het sociaal domein afzonderlijk te informeren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform bijgevoegde brief.

Akkoord met voorstel. In de brief aan de raad explicieter opnemen dat dit privacy protocol wordt getoetst aan Besluit Beoordeling Persoonsgegevens. Voorts een Privacy impact assessment benoemen in de brief.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren