Prestatieovereenkomst Wonen ondertekend

De gemeente en de woningcorporaties Mitros Wonen, Jutphaas Wonen en Portaal vinden het belangrijk om samen afspraken te maken over het te voeren woonbeleid. Daarom hebben ze op 13 november de Prestatieovereenkomst Wonen ondertekend. De overeenkomst bevat afspraken voor de komende vier jaar over onder andere het in stand houden van voldoende betaalbare huurwoningen, nieuwbouw en herstructurering en huisvesting voor starters en senioren. Ook de huurdersverenigingen van de drie corporaties hebben ingestemd met de overeenkomst en die mede ondertekend.Twee voorbeelden van afspraken uit de overeenkomst zijn de afspraak over slaagkansen en de afspraak over wijkgericht werken. Met de afspraak over slaagkansen worden de kansen op de woningmarkt van met name de doelgroep (de lagere inkomensgroepen) en starters goed in de gaten gehouden en zo nodig bijgestuurd. In de afspraak over wijkgericht werken wordt de intensivering van wijkgericht werken onderschreven en stellen de corporaties daarvoor meer menskracht en financiën beschikbaar. Het opstellen van een gebiedsvisie voor Jutphaas/Wijkersloot is hiervan een voorbeeld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren