Prentbriefkaart van de week

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Deze week in de rubriek ‘Prentbriefkaart van de week’ een uitzicht op de molen Oog in ‘t Zeil in Vreeswijk.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart zal gemaakt zijn tussen 1895 en 1900. De uitgever is de in 1891 opgerichte firma Vivat uit Amsterdam van de gebroeders H.H en A. Klene. Zij hebben in korte tijd meer dan 7000 soorten ansichtkaarten uitgegeven. Het bedrijf werd in 1911 opgeheven, dus een opmerkelijk prestatie! Alle kaarten zijn genummerd.

De kaart voor vandaag is een gezicht over de monding van het Merwedekanaal op de bebouwde kom van Vreeswijk uit het noordwesten; met links de molen Oog in ‘t Zeil. De gemeenten Jutphaas en Vreeswijk zijn per 1 juli 1971 samengevoegd tot de nieuw gevormde gemeente Nieuwegein. De molen is later afgebroken.

One thought on “Prentbriefkaart van de week

  1. Gijs van Beest

    Denk dat er het een en ander door elkaar gehaald is, als deze foto van uit het noord-westen is gemaakt dan staat de NH-kerk op de verkeerde plaats.
    de molen stond immers aan de linkse kant van de molenstraat en kerk rechts!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk