Prentbriefkaart van de week

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de week. Deze week de omgeving rond de Molenstraat in Vreeswijk, gezien in oostelijke richting.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archief beherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart komt uit ongeveer 1970 en is uitgegeven door G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De drukker was Jos Pe uit Arnhem. In het huis links woonde in de jaren dertig winkelier Eikelboom. Vrijwel alle woningen op deze afbeelding zijn nu verdwenen. Op de achtergrond de toren van de Dorpskerk. Deze kerk is op 28 mei 1673 in gebruik genomen en is gebouwd op de fundamenten van de in 1672 verwoeste kerk.

Leuk! Hier de foto voor de rubriek ‘De Straat’ van de Molenstraat die onze fotograaf Jordi Jupijn nam in 2022.

Vreeswijk

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk