Katern

Praat mee over de Woningbouwmonitor 2030 tijdens Avond van de Raad op 14 januari

Op donderdag 14 januari is er weer een digitale Avond van de Raad. Publiek kan helaas niet worden toelaten, online ben je van harte welkom om live mee te kijken.  De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

Raadzaal:

  • Raadsvoorbereidend: afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte zonder meesprekers (20.00 uur)

Deze tweede sessie is specifiek gericht op het politieke debat onderling met de fracties.

  • Raadsvoorbereidend: Actualiseren Woningbouwmonitor (inclusief voortgangsrapportage City) 21.35 uur

De gemeenteraad heeft het woningbouwprogramma 2030 in mei 2017 vastgesteld. Het doel hiervan is de realisatie van 5000 woningen in de periode 2017-2030. In deze monitor van 1 december 2020 is de stand van zaken opgenomen van de woningbouw voortgang in heel Nieuwegein.

In Bijlage 1 van de Woningbouwmonitor wordt een projectmatige toelichting gegeven van de stand van zaken van een aantal gebieden en projecten die in het woningbouwprogramma zijn opgenomen. Type woningen, prijssegmenten en planning worden in de monitor inzichtelijk gemaakt aan de hand van tabellen. In de Woonvisie is omschreven voor welke doelgroepen woningbouw met name nodig is. Hierin worden starters, stijgers, ouderen en zorgwoningen genoemd ten behoeve van de Nieuwegeinse woningmarkt.

Het gevraagde besluit is om het Woningbouwprogramma 2030 te continueren, ook nadat de ambitie van 5.000 nieuwe woningen waargemaakt is.

  • Hierboven ziet u de reportage van de Avond van de Raad over bovenstaand onderwerp

Zaal 008:

  • Raadsvoorbereidend: Rekenkameronderzoek Minimabeleid (20.00 uur)

De Rekenkamercommissie onderzocht het Minimabeleid rondom AOW’ers en Zelfstandigen zonder personeel (Zzp’ers) en rapporteerde daarover aanbevelingen en een conclusie. Het college formuleerde hun bestuurlijke reactie daarbij. Deze documenten zijn nu onder de aandacht van de gemeenteraad en onderdeel van een raadsvoorbereidende bespreking tussen gemeenteraad, Rekenkamercommissie en college. Op basis van de aanbevelingen, de bestuurlijke reactie en deze bespreking gaat de gemeenteraad over tot besluitvorming van het nieuw geformuleerde minimabeleid rondom AOW’ers en Zzp’ers.

Meespreken?
Wil je meespreken bij één van deze onderwerpen? Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via griffie@nieuwegein.nl De griffie zorgt dan voor deelname aan de vergadering.

Tot slot
Klik hier voor de volledige agenda en alle vergaderstukken van de Raadzaal.
Klik hier voor de volledige agenda en alle vergaderstukken van Zaal 008.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk