Katern

Postkoets postzegel ruilbeurs

Op zaterdag 7 maart organiseert Postzegelvereniging De Postkoets een postzegel-ruilbeurs en filatelistische informatiemiddag in Kerkelijk Centrum De Bron aan de Buizerdlaan 1 in Nieuwegein. Er is ruime gelegenheid om postzegels te ruilen, te kopen en ook is het ook mogelijk om uw postzegels te laten taxeren of anderszins advies te krijgen over het verzamelen van postzegels. De beurs is geopend van 13.00 uur tot 16.30 uur, de toegang is gratis.

Postzegelvereniging De Postkoets is een actieve vereniging die door middel van gezellige bijeenkomsten en filatelistische activiteiten probeert de belangstelling voor het verzamelen van postzegels levendig te houden. Zo is er een maandelijkse veiling, organiseert De Postkoets een rondzenddienst in Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Utrecht en kan men zich bij de vereniging abonneren op nieuwe postzegeluitgiften. Alle bijeenkomsten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Bron in Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk