Positief MER advies

De Commissie MER heeft opnieuw een positief advies uitgebracht over de milieueffectrapportage (MER) voor bedrijvenpark Het Klooster. Hierdoor kan de gemeente binnenkort besluiten nemen over de Ruimtelijke Ordeningsprocedures, die voor de aanleg van het bedrijvenpark nodig zijn. De procedure voor de MER moest nog een keer worden doorlopen, nadat de Raad van State in december 2003 haar goedkeuring aan het bestemmingsplan bedrijvenpark Het Klooster 2002 had onthouden.

In haar advies constateert de Commissie MER dat haar vorige in 2001 afgegeven toetsingsadvies over het MER ongewijzigd is. Na beoordeling van de actuele milieu-informatie is ze tot de conclusie gekomen dat alle essentiële informatie over het milieu aanwezig is voor de besluitvorming over de ruimtelijke plannen.

Daarom kan de gemeente nu verder gaan met een artikel 19 vrijstellingsprocedure voor de ophoging van het bedrijventerrein.

Verder heeft de Commissie MER in haar advies enkele aanbevelingen gedaan over de implementatie van de milieuambities. De belangrijkste daarvan is dat ze de gemeente adviseert een gemeentelijk geluidsbeleid te ontwikkelen, waar ook het industrielawaai onderdeel van uitmaakt. De gemeente zal MER advies opvolgen en op korte termijn wordt een gemeentelijk geluidsbeleid ontwikkeld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren