Pontje tussen Vreeswijk en Vianen uit de vaart tot nader order

Brug Pont Napoleon in Vianen is afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Na controle van de brug is gebleken dat er scheuren zijn ontstaan in de constructie van de brug. Daarom is besloten de brug uit voorzorg af te sluiten. Brug Pont Napoleon is een 50 meter lange overbruging. Gemaakt door Heijmans in opdracht voor Rijswaterstaat. Opgeleverd op 12 Mei 2016.

pontje vreeswijk

Door het afsluiten van de brug is ook de fiets- en voetgangersroute tussen Vianen en Nieuwegein via de pont afgesloten. Daarom gaat de pont in ieder geval tot en met maandag 28 augustus uit de vaart. Ook pannenkoekenboerderij de Ponthoeve is niet bereikbaar. Naar een oplossing hiervoor wordt nog gezocht.

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de ernst van de gebreken. Op dinsdag 29 augustus wordt hierover meer duidelijk. Dan wordt ook bekeken hoe de ontstane situatie zo snel mogelijk op te lossen is.

Pont Napoleon

Korte historie van de verbinding over water tussen Vianen en Vreeswijk
Wist u dat keizer Napoleon in 1811 dezelfde overtocht maakte als u nu? Hij was niet met de fiets, maar zat in een met acht paarden bespannen koets. Hij had een gevolg van 1200 man bij zich, voor wie hij voor de overtocht moest betalen. De schippers lieten Napoleon en zijn gevolg anders niet overvaren.

De verbinding over water tussen Vianen en Vreeswijk kent een lange geschiedenis. Al in stukken van begin 15e eeuw werd genoemd dat Johanna van Vianen de enige erfgenaam was van rechten, zoals bijvoorbeeld in Vianen van tol- en veerrecht op de Lek.

pont napoleon

In 1556 breidde de stad Utrecht de sluizen bij Vreeswijk uit met een derde kolk, wat veel werk en vertier opleverde. De Viaanse Brederodes aan de andere kant van de Lek probeerden aandeel te krijgen in de handel door een pontveer in de Lek te leggen, waarmee zowel goederen als personen werden overgezet. Ook al had Vreeswijk geen rechten op de rivier, van oudsher werden reizigers van Vreeswijk naar Vianen overgezet door de schippers uit Vreeswijk. Zij mochten alleen voetgangers overbrengen met niet meer bagage dan twee handen konden dragen.

In de 18e eeuw lagen hier drie verschillende veerponten naast elkaar, een Viaanse, een Vreeswijkse en een Rijksveerpont, de zogenaamde dominiale pont. Met de laatste pont werden koetsen vervoerd. Alleen mensen die bij de koets hoorden, mochten met deze pont over. Op dit stukje water van 200 meter waren er dus drie mogelijkheden om overgezet te worden.

Zo moet de pont in de 18e eeuw mensen, paarden en wagens over de Lek hebben gebracht

Tijdens grote troepenverplaatsingen in de regeerperiode van Napoleon werd hier in 1813-14 een schipbrug gelegd. In 1830 – tijdens de Belgische opstand – moesten heel veel militairen naar het zuiden. Een van de vele boten die toen werden ingezet, sloeg om en zes militairen en de (onervaren) schipper verdronken. In 1840 werd zodoende opnieuw een schipbrug tussen Vreeswijk en Vianen aangelegd, waarbij het wegdek werd gedragen door pontons. Om passage van schepen mogelijk te maken werd een gedeelte ertussenuit gevaren.Deze schipbrug die precies op de plek lag waar nu de Vrevia vaart, is gedurende bijna een eeuw in gebruik geweest. In die tijd is hij wel meerdere malen vernieuwd.

Schipbrug over de Lek tusschen Vianen en Vreeswijk, 1910

In 1936 werd de Lekbrug bij Vianen geopend. De brug werd op 5 januari 1945 tijdens een bombardement door de geallieerden verwoest. Na de vernielingen kwam de oude schipbrug tijdelijk terug. In 1948 werd de vaste brug herbouwd.

Eind 20e, begin 21e eeuw is deze vaste oeververbinding vervangen en uitgebreid. De nieuwe brug is steiler en hoger en daardoor onaantrekkelijk voor het langzame verkeer. In 1995 namen Nieuwegein en Vianen daarom het initiatief tot een voet-/fietsveer. Zeven jaar later kwam de Vrevia daadwerkelijk in de vaart waarmee een eeuwenoude verbinding is hersteld.

Vreeswijk

Schipbrug over de Lek tussen Vreeswijk en Vianen. In gebruik genomen plm 1840 (1845 zwaar beschadigd door kruiend ijs), uit de vaart plm 1936.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk