Politiek trekt zich lot aan van bewoners aan de Weverstede

In het pand aan de Weverstede in Nieuwegein zijn kantoren omgebouwd tot woningen. Eigenaar Marcel van Hooijdonk heeft deze woningen verhuurd voordat ze officieel zijn opgeleverd. De woningen voldoen niet aan de veiligheidseisen. De gemeente Nieuwegein heeft Van Hooijdonk hier diverse keren op aangesproken, zonder resultaat. De gemeente startte daarom een handhavingstraject dat uiteindelijke leidde tot bestuursdwang. Voor 26 maart dient Van Hooijdonk aan de voorschriften te voldoen, zo niet dan staat hem een dwangsom van 2,5 ton boven het hoofd. Voldoen de woningen op 26 maart niet aan de gestelde veiligheidseisen, dan dreigt woninguitzetting voor de bewoners.

De politiek in Nieuwegein trekt zich het lot van de bewoners aan. De SP afdeling Nieuwegein heeft inmiddels gesprekken gehad met een aantal bewoners en bezint zich op actie. Ook de VSP heeft in een brief aan het college van B & W laten weten dat er actie ondernomen moet worden. De VSP hoopt dat dat de nieuwe Woningwet het college van B & W van Nieuwegein meer mogelijkheden geeft om illegale praktijken aan te pakken.

De manier van werken van Van Hooijdonk is niet nieuw. Hij is actief in meerdere plaatsen zoals Groningen, Utrecht, Breda en Amsterdam. Zo verhuurde hij vanaf september 2014 50 studio’s in Amsterdam aan circa 60 voornamelijk jonge expats. Ook daar nam hij het niet zo nauw met de brandveiligheidseisen, waarop de gemeente Amsterdam het pand op november 2014 per onmiddellijke ingang sloot. De bewoners spanden in december 2014 een rechtszaak aan. De uitspraak op 5 januari 2015 luidde: ‘De huurders hebben recht op een maandelijks bedrag gelijk aan de huurpenningen van verhuurder Nahuys (verhuurder Van Hooijdonk). Verhuurder moet binnen zes weken passende vervangende woonruimte aanbieden en moet binnen zes weken het pand hebben verbouwd zodat het aan alle bouwkundige eisen voldoet, op straffe van een dwangsom bij niet nakoming’.

Een ander voorbeeld van de werkwijze van Van Hooijdonk betreft Utrecht. Daar wordt boven het winkelcentrum Overvecht een kantoorpand omgebouwd tot studentenhuisvesting. Van Hooijdonk vraagt veel te veel huur. Per jaar ruim 130.000 euro te veel. Ook hier is Van Hooijdonk nalatig wat de brandveiligheid betreft. De studenten voelen zich geïntimideerd door Van Hooijdonk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren