Plussen en minnen nr. 20

Plussen
Een stad van aanpakken (AD)
Niet verkeerd dat interview met onze nieuwe burgemeester. Hij pakt aan. Hij zegt dan ook dat de Nieuwegeiners van aanpakken en doen zijn. Dat ben ik, en met mij veel meer mensen, helemaal met hem eens. Het werd dan ook tijd dat het eens gezegd wordt en daar moeten we mee door gaan. Men praat namelijk voortdurend over wat er allemaal niet goed zou zijn in onze stad en dat werkt tenslotte deprimerend.

Het wordt namelijk al dan niet bewust uitvergroot. Zo zijn de Nieuwegeiners gemiddeld te zwaar, is de wijk ( vult u maar in) te veel dit of dat, wordt er te weinig aan sport gedaan en moeten allerlei wijken vernieuwd worden. Dat allemaal in een stad waar het vol is met sportverenigingen, een enquête van Mitros leerde dat men gemiddeld heel gelukkig is in het eigen wijkje en het grootste deel van die wijken door de Nieuwegeiners wordt gewaardeerd gezien het groen, de waterpartijen en de ruimte die geboden wordt. En dan praat ik niet over al die vrijwilligers die actief zijn in onze stad en in belangrijke mate bijdrage aan woonplezier en de kwaliteit van onze stad. Dus laten we maar eens trots zijn op al die aanpakkers.

De sociale toekomst van Nieuwegein
In de Molenkruier stond op 22 juni de uitnodiging `Denkt u mee over de sociale toekomst van Nieuwegein?` Het lijkt mij een prima plan om over deze uiterst belangrijke zaak met zeer veel consequenties voor de inwoners en het bestuur van de stad zo breed mogelijk van gedachten te wisselen. Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe het verder gaat. De eerste sessies waren `voorbereidend`.

Wij denken dat gezien de omvang van de veranderingen die ons te wachten staan daar nog wel eens veel verder op in gegaan moet worden. Volgens mij zijn de echte ´aanpakkers` van onze stad in dit proces onontbeerlijk. En de vraag is of die twee identieke sessies in dit opzicht voldoende zijn om de juiste keuzes voor te bereiden. Wordt vervolgd!

Minnen
Hiaten in brandveiligheid? (AD)
Het blazoen van de Geinsche Hof is qua veiligheid niet helemaal brandschoon om het met een woordspeling te zeggen. Natuurlijk waren de gemeentelijke controles en vergunningssystemen in orde. Dat is fijn maar het brandde tenslotte wel. Onderzoek zal uitsluitsel moeten geven. Daar wordt aan gewerkt!

Hiaten in de controle? (AD)
`Controle op de nieuwbouw Sporthal de Waterlelie faalde niet?
Vanwege de transportkosten werd de belangrijkste? spant van de sporthal in twee stukken vervoerd en vervolgens met bouten aan elkaar gezet. Dit is niet ongebruikelijk in de bouw.

De gemeente heeft de door de constructeur berekende oplossingen gecontroleerd en goedgekeurd zoals dat volgens het controleprotocol van bouw- en woningtoezicht vereist is. In haar berichtgeving geeft het Nieuwegeinse College toe dat er ´dieper`gecontroleerd had kunnen worden. Dat was echter niet noodzakelijk en gezien de werkdruk, er staat dat de budgetten onder druk staan, is dat ook niet gebeurd. Zelfs als het wel gebeurd was, waren niet alle risico’s uit te sluiten, aldus het college. Merkwaardig verhaal in een tijd van technische hoogstandjes waarbij de schroeven in een spant en het fixeren van dat spant in de constructie, toch tot een mecanodoos niveau van eenvoud behoren. Dit onderzoek heeft uitsluitsel gegeven. De gemeente treft geen blaam en de hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor alles. Benieuwd wat de rechter daar van vindt!

En ook benieuwd of de gemeente er zonder financiële kleerscheuren vanaf komt. Wanneer dat niet zo is, wordt het bezuinigen op dit soort controles wel bijzonder contraproductief. Hoe was dat eigenlijk met het “asbest gebeuren”? Werd er toen ook al bezuinigd?

Raadsledengedoe
Mevrouw Bakthali op werkbezoek aan de Raadstede haast zich om de klachten van bewoners weer te geven en eveneens het stadhuis en de ligging daarvan onder vuur te nemen. Vreemd voor een raadslid dat indertijd met haar fractie vóٕór de bouw van dat stadhuis heeft gestemd. Ook vreemd dat de klachten over uitzicht en te dicht bij de appartementen aan de Raadstede staan van het nieuwe gebouw, volledig voorbij gaan aan het feit dat er voorheen ook een stevig gebouw op die plaats stond. Daarin bevonden zich kantoren, onze bibliotheek en diverse winkels met daarboven voor een deel vier hoog appartementen. Dat zou binnen de gesprekken over de problemen die nu allemaal de kop op willen steken, misschien wel een goede inbreng zijn. Het fijn wonen in een binnenstad gaat binnen en buiten Nieuwegein wel vaker gepaard met een beperkt uitzicht. Dat ambtenaren de hele dag bij hun overburen naar binnen zitten te kijken, lijkt me een volledig zot verhaal. Waarvan acte.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren