Plussen en minnen 35

Ja dat was me wat. Gaat de winkelopening op zondag , voor zover de winkeliers daaraan mee willen doen, niet door. De VVD was boos. Ze zijn daar ook niet gewend om door de andere partijen geblokkeerd te worden. Zo in de richting van de verkiezingen is dat overigens wel een aardige oefening. Ze zullen de komende tijd wel meer moeten incasseren. En dat is nieuw wanneer je gewend bent om bijna vier jaar lang achterover geleund te zitten en gelijk te krijgen.
Tussen alle verhalen in de krant was de opmerking van bestuurslid Koster van de winkeliersvereniging misschien wel het meest terecht. Hij noemde de manier waarop de koopzondag gestrand was: “knullig, de regie had beter gekund”. En inderdaad de beantwoording op vragen van de raad, schriftelijk of die avond door de wethouder annex lijsttrekker van de VVD, was benden peil. Dat had de VVD veel beter moeten voorbereiden en sterker moeten presenteren.

Het weglekken van omzet naar omliggende gemeenten werd onnauwkeurig onderbouwd. Over extra werkgelegenheid werden de meest vreemde aantallen genoemd. We lopen nu 400 banen mis. Ook 700 werd genoemd maar door winkeliers waren andere getallen genoemd. Volgens de fractievoorzitter van de VVD raken we 6 miljoen aan ww-gelden kwijt. Doordat die banen niet gerealiseerd worden. Een vreemd getal wanneer we weten dat het om een dag extra werken in de week gaat. Ook zouden er afspraken met de UWV gemaakt worden dat de winkeliers al die extra werkkrachten uit hun kaartenbakken zouden halen. Ook dat is nog maar de vraag. En of die 400 banen nu inderdaad voor een dag per week zijn of full-time banen betreffen, werd gemakshalve maar niet over gepraat.

De PvdA die niet zo gebrand is op consumeren, liet ondanks eerdere afwijzende geluiden zich door dat onnauwkeurige getallen spelletje verleiden om toch voor te stemmen. Ja de economische belangen voor de mensen gaan toch voor. Of was het gewoon omdat men nog niet zo ver is om de coalitie even los te laten wanneer die half werk leveren?

De VVD gaat een nieuw voorstel indienen. Ik hoop dan dat ze met exacte cijfers komen en ook rekening houden met wat het CNV aan de kamer rapporteerde over werknemers die niet in de discussie over die koopzondagen gekend waren en ook niet echt vrij waren om te weigeren. Het feit dat in deze tijden werkgevers je nooit zullen ontslaan omdat je niet op zondag wilt werken, is voor de VVD genoeg zekerheid om niet na te denken over de vele andere methodes die werkgevers hebben om druk uit te oefenen om wel te werken op zondag. Dat de VVD dat niet wil inzien verbaast ons niet. Maar dat de PvdA daar niet over begint is toch wel vreemd.

De Christelijke partijen en de SP maakten opmerkingen over de maatschappelijke gevolgen die er aan koopzondagen hangen. Immers over de consequenties daarvan werd in het voorstel geen woord gezegd. Toch was de liberalisering van de openingstijden mede bij de gemeentes gelegd omdat men daar zelf het beste weet wat past bij de stad. Nu dat schijnt bij Nieuwegein alleen maar te gaan over de binnenstad en hoe we daar alle winkels verhuurd krijgen. We schijnen weer in dienst te zijn van Corio. En al die grote investeringen in onze binnenstad schijnen niet genoeg te zijn om de consument naar Nieuwegein te trekken. Ook de VVD heeft kennelijk niet voldoende vertrouwen in de aantrekkingskracht van ons centrum. Weggegooid geld al die investeringen?? Of willen inwoners wel eens wat anders dan kleding- en schoenenzaken. Daar helpt geen zondagsopening aan!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren