Personeel , Organisatie en Informatie (2001/12008)

In aansluiting op eerdere besluitvorming van het college is besloten de Ondernemingsraad om advies te vragen ten aanzien van een organisatieontwikkeling waarbij het de bedoeling is een zogenoemde concernstaf te vormen ter ondersteuning van de gemeentesecretaris en voorts een sector met de werknaam “Bestuur en Dienstverlening” in te richten.

Tevens wordt de Ondernemingsraad om advies verzocht over een voorstel, in het kader van het programma ‘Ruimte maken’, om de eerder door het college besloten vermindering van het aantal managers binnen de huidige Bestuursdienst te effectueren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk