Particulier initiatief voor toekomst Fort Jutphaas

Wijnfort Jutphaas en scouting Jan van Hoof hebben het initiatief genomen om rijksmonument fort Jutphaas verder te ontwikkelen. Tijdens een bijeenkomst van Club Rhijnhuizen op 14 december op het fort deelden zij de plannen. Daarbij kondigden zij ook de oprichting van stichting fort Jutphaas aan. ‘Een mooie ontwikkeling om zelf aan de slag te gaan voor behoud en ontwikkeling van het fort.’ Wethouder Johan Gadella feliciteerde de initiatiefnemers met de stichting en dankte hen voor het initiatief dat ertoe gaat leiden dat een unieke historische plek een uitnodigende en duurzame bestemming krijgt.

Eerder stelden betrokken partijen van het fort en de gemeente een visie op voor de toekomst van fort Jutphaas. Fort Jutphaas ligt verscholen middenin Nieuwegein, dichtbij kasteel Rhijnhuizen en maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Doel van de visie was om een nieuwe impuls te geven aan het fort met versterking van recreatieve, natuurmaatschappelijke en cultuurhistorische waarden en vergroten van de beleefbaarheid. Op de avond van 14 december presenteerden Rob Rietveld van het wijnfort en Jan Kuiper van de scouting de ideeën.

In het noordelijke deel van het eiland organiseert de scouting activiteiten. Dat deel moet voor een breder publiek meer bedrijvigheid gaan kennen, bijvoorbeeld met een outdoorplek of kampeerplek of plek voor (personeels)activiteiten voor bedrijven. De zuidkant van het fortterrein is de plaats voor contemplatie, voor rust en om te genieten van het parkachtige landschap. Het wijnfort in het midden van het eiland krijgt meer plaats voor ontmoeting met een fortplein met terras. In de plannen is in een nieuw clubhuis voor de scouting voorzien. De scouting groeit, waardoor het huidige gebouw te klein is geworden. Verder wordt in de plannen het forteiland ontsloten met een loopbrug. De inrichting van het forteiland is er opgericht om zoveel mogelijk recreatieve activiteiten te ondersteunen. Het fort ligt midden in het gebied Rijnhuizen dat in de belangstelling staat vanwege de transformatie van kantorengebied naar woonwerkgebied.

De heren Rietveld en Kuiper zien mogelijkheden om nieuwe initiatieven ook een plek te geven. Samenwerking en cocreatie staan centraal. De nieuwbouw van het clubgebouw wordt ook een gebouw om te delen met anderen. ‘Met goedwillende partijen kunnen de ambities waar gemaakt worden. Met de stichting gaan we niet langer wachten, maar doen met als doel het forteiland in stand te houden en te verbeteren’, aldus Jan Kuiper.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren