Participatieregeling voor de minima

Het college heeft besloten vanaf 2007 een U-pas beschikbaar te stellen voor huishoudens met een laag inkomen. U-pashouders krijgen op vertoon van hun gratis pas onder andere korting op sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten.Hiermee geeft het college uitvoering aan de participatieregeling met als doel de deelname aan maatschappelijke activiteiten van huishoudens met een laag inkomen te vergroten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk