Overheden lonken naar de Galecopperzoom in Nieuwegein

Op dit moment wordt door de gemeente Nieuwegein een concept-startnotitie Galecopperzoom (A-12 zone) voorbereid. Nieuwegein, maar ook de omringende gemeenten, staan voor een grote uitdagingen: er is grote woningnood en de steden wil groen en gezond blijven. ‘De voorzieningen in de stad, de infrastructuur, mobiliteit en voldoende groen moeten bepalend zijn voor de hoeveelheid woningen die nog kunnen komen’ liet GroenLinks Nieuwegein eerder aan onze redactie weten. Ook moet de A-12 zone een goede invulling geven aan het parklandschap Laagraven.


De A-12 zone

Op donderdag 1 juli 2021 zal het college van B&W tijdens een ‘Avond met de Raad’ met de gemeenteraad in gesprek gaan over de verkenning van de A12-zone. Het zal een verkennend gesprek zijn over de invulling van het gebied met aandacht voor thema’s die raken aan de belangen van Nieuwegein én omwonenden. Het wijkoverleg in Galecop en een aantal betrokken bewoners, wonend tegenover de Galecopperzoom, hebben bij de gemeente inmiddels hun zorg over het proces uitgesproken. Graag willen zij betrokken zijn bij het proces van de planvorming van de Galecopperzoom en ook hier inspraak op hebben. ‘Zoals het nu gaat gebeurd alles achter onze rug om en krijgen we pas iets te horen als er iets is vastgesteld. Wij willen betrokken worden in het proces’ aldus een boze bewoner.

De gemeente Nieuwegein heeft het wijknetwerk in een reactie laten weten: ‘Tijdens deze avond gaan college en gemeenteraad in dialoog over de mogelijkheden en kansen voor de A12 zone voor Nieuwegein en kan de gemeenteraad input meegeven op de concept-startnotitie over de opgave en het proces van de komende onderzoeksperiode dat we komende jaren doorlopen binnen Nieuwegein en met andere overheden. Deze avond is de start van een langjarig traject voor de integrale ontwikkeling van de A12 zone en de daarbij horende maatschappelijke dialoog.’

In oktober verwachten het college van B&W de definitieve startnotitie aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling. Het betreft een startnotitie om onderzoek op te starten en een projectorganisatie op te zetten. ‘Dit is geen besluit waarin de gemeenteraad nieuw beleid vaststelt en daarom is inspraak niet van toepassing. Mocht uit de dialoog op 1 juli blijken dat de raad een andere vorm, inhoud of proces van deze notitie wenst dan kan dit nog wijzigen’ aldus de gemeente.

A12 Centraal
De A12-zone tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten kan zich de komende decennia (tot 2040) ontwikkelen tot een van de mooiste stedelijke gebieden van Nederland. Om dit doel te bereiken hebben de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, Bestuur Regio Utrecht, provincie Utrecht en het Rijk (in 2009: departement van VROM (met betrokkenheid van Verkeer en Waterstaat)) voor dit gebied een ontwikkelingsperspectief opgesteld onder de naam A12 Centraal.

De ‘Avond van de Raad’ over bovenstaand onderwerp is donderdag 1 juli aanstaande te volgen via een livestream op internet van 21.35 tot 23.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren