Over een gebedshuis en haar plekje

Mijn laatste column dateert alweer van 26 december 2006. Ondertussen schreef ik wel een en ander. De eindredactie van Pen vond die niet Nieuwegeins genoeg. Hij ging over Wijffels en zijn politici. Inderdaad landelijk, maar ook van belang voor Nieuwegein. Laten we hopen dat de heren de burgers van onze stad en dit land vertrouwen in de toekomst weten te schenken.Een van de typisch Nieuwegeinse verschijnselen is de toekomstige bouw van een moskee annex maatschappelijk centrum. Allerlei gremia wensen niet over een moskee te spreken. Toch blijft een kerk, los van alle zalen en de vaak zeer gevarieerde maatschappelijk activiteiten, in Nederland nog altijd een kerk. We krijgen een moskee en daarbij een heleboel functies. Prima. Het bestemmingsplan laat dat ook toe. De vraag is hoe hoog, breed en lang het gebouw wordt en hoe het eruit ziet. Moskeeën die ik zo hier en daar in binnen en buitenland heb gezien zijn net als kerken soms mooi en soms lelijk. Nieuwegein heeft een paar prachtige kerken en ook een paar hooischuren. Wat niet wegneemt dat de gebouwen gewoon functioneren. Hopelijk wordt onze moskee ook een fraai gebouw.Wat blijft zijn de bezwaren van de buurtbewoners. Wanneer we die nu loskoppelen van de in aanvang vooral op de gewoontes van de Islam gerichte kritiek die voor een deel misschien uit angst ontstond, dan blijft er over dat er in de betreffende buurt een fikse aanslag gepleegd wordt op de parkeercapaciteit. Dat er meer verkeer met meer lawaai en meer uitlaatgassen zal komen.Beginnen we eens met na te denken over die plek aan die laan. Is die nu echt het meest geschikt? De gemeente stelt dat er vele mogelijkheden bestudeerd zijn en dat de huidige locatie het beste is. Niemand weet echter welke locaties er bestudeerd zijn. Daarom wijs ik u op de artikel 42 brief van ‘Onze Nieuwegeinse Samenleving’, Raadsstuk 2007 – 010, gedateerd op 8 januari 2007. Kijk op www.nieuwegein.nl. U kunt daar ook reageren.Het eerste wat opvalt is de daar beschreven houding van het college, misschien beducht voor de heftigheid van sommige reacties uit de wijk, om eigenlijk niet fundamenteel op de problemen in te gaan. Dat versterkt de reacties overigens alleen maar. Het is al een begin wanneer er meer duidelijkheid ontstaat waarom de gekozen plek beter geschikt is dan andere plaatsen. Tevens is het noodzakelijk om zeer nauwkeurig aan te geven hoe de extra verkeersbewegingen en de parkeerproblematiek aangepakt kunnen worden. Een regiegemeente die van haar mondige burgers meer initiatief verwacht moet het voortouw nemen door dat initiatief dan ook te vragen. Meedenken, promoten en faciliteren is het minste.O.N.S. geeft in haar brief een voorzet door een andere locatie te suggereren en vraagt tevens om de antwoorden van de gemeente, lees de hele problematiek, in een bijzondere commissievergadering te bespreken. Dat lijkt ons een goed idee en we nodigen de inwoners van onze stad uit om daarbij te zijn en tevens via de nieuwe interactieve site van de gemeente hun mening te geven over deze problemen.Nee, niet over het geloof dat in het te bouwen Godshuis beleden wordt. Het gaat over de wijk, de wegenstructuur, de parkeerruimte en de oplossingen van de bijbehorende problematiek voor (en door) de bewoners van die wijk.Herman Troost

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk