Over dierenweides en transitie

Nou dat wordt leuk met de kerst, allemaal eend, gans en als je geluk hebt een hertenboutje. Wat bedoel je hier nu weer mee zult u zich afvragen. Dat zal ik u vertellen: de dierenweides worden opgedoekt tenminste, dat is het plan van het gemeentebestuur. Dus kan de voedselbank dit soort gebraad mooi aanbieden of is dit toch te hard voor die dieren? Die kunnen er niets aan doen, zij staan maar te staan in zo’n weide. Net of dit goed is voor deze dieren.

Natuurlijk is het leuk om met je kinderen of kleinkinderen naar een dierenweide te gaan en die kindertjes bekend te laten worden met het dierenpension. Maar dan nog maar een keer: is dit wel dierenliefde of is dit eigenlijk dierenmishandeling?

In heel Nederland wordt er actie gevoerd tegen allerlei dierenleed en men moet alle circusdieren vrij maken en in alle buurten en wijken in Nederland moesten er destijds allemaal dierenweides komen.

Ik denk persoonlijk, ga eens langs bij een boer en aanschouw daar de dieren. Oeps, misschien ook niet zo’n goed voorbeeld aangezien bepaalde boeren hun veestapel als dingen zien en ook niet echt bestempeld kunnen worden als dierenliefhebbers. Dus wij hebben er weer een actiegroep bij in Nieuwegein: ‘red de dierenweides.’

Dan toch maar wee20130928_dierenweidegalecopgrootr even over de komende transitie hebben. Ik las in ons plaatselijk krantje dat de Christen Unie (CU) staat voor het gezin als hoeksteen van onze samenleving. Natuurlijk is een gezin DE plek waar je als kind je volkomen veilig moet kunnen voelen en goed verzorgd moet worden.

Maar, wat nu als je uit een gezin komt wat niet functioneert zoals je mag verwachten?
De CU stelt dat bijvoorbeeld bij een dreigende uithuisplaatsing de familie ingeschakeld moet worden. Ja, enerzijds is dat natuurlijk de beste plek op het eigen gezin na, maar anderzijds is het vaak het verplaatsen van het probleem. Ik heb toch sterk het idee dat een familie vaak op een en de zelfde manier zaken aanpakt en het volgens hun eigen methoden oplossen. Dit kan een goede uitwerking hebben maar ook een totaal verkeerde uitwerking, zeg maar van de wal in de sloot.

Het idee dat de familie de penvoerder is en niet de hulpverlening maakt mij een beetje angstig voor dit uitgangspunt. Je zal maar als kind in een minder sociale familie geboren zijn en er komen problemen, dan kan je zomaar bij je oom of tante worden geplaatst die dezelfde manieren hebben. Wat is dan je winst?

En gelooft u mij: ik ben absoluut geen deskundige maar ik weet wel dat onze hulpverleners er voor opgeleid zijn en de meeste vanuit hun hart opereren. Is de familie, zoals de CU het bedoeld, ook zo goed voor het oplossen van het probleem? Of bedoelt de CU eigenlijk te zeggen: ‘de familie mag dan wel penvoerder zijn, maar de hulpverlening blijft verantwoordelijk?’

De zorgverzekering kan ook weer extra geld verdienen aan de mensen in Nieuwegein. Alle mensen met een inkomen tot 150% van het maatschappelijk minimum gaan van zorgverzekeraar wisselen, niet omdat ze dit willen maar omdat de gemeente een ander contract heeft afgesloten met een andere zorgverzekeraar. Maar het moet beter worden want de collectiviteit wordt uitgebreid volgens de gemeente. Nou daar heb ik altijd een rare smaak van in mijn mond.

Het CDA heeft weer eens wat uit te delen. Was het eerst een jongerenprijs nu maken ze er echt werk van en gaan ze met euro’s gooien. 200 euro voor een mantelzorger compliment! !! Hoe hebben ze dat bedacht? Wordt het op basis van aanmelden of kan je jezelf ergens inschrijven of gaat een onafhankelijke organisatie dit beoordelen? Weer een organisatie in het leven geroepen ! Dit lijkt mij erg gevoelig voor willekeur want, wat als je niet in de picture staat en gewoon je moeder verzorgt en ondersteund. Waar je kan, naast je eigen leven, ben je dan bijvoorbaat uitgeschakeld. Maar heb je veel mensen om je heen die je werk herkennen dan heb je meer kans, lekker sociaal !

Met hartelijke groet

Jan met de Pet

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk